Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
29.05.2013

Praktikpladser, virksomheds- samarbejde og EU-millioner løfter ny erhvervsuddannelse

Det skal være slut med faldende søgning og højt frafald på hovedstadens erhvervsskoler. Derfor er CPH WEST, SOPU og TEC gået sammen om at udvikle et nyt styrket grundforløb, der skal tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne og sikre, at de bliver godt rustet til fremtidens arbejdsmarked. Projektet modtager knap 14 mio. kr. i tilskud fra EU's Socialfond efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden.

Efter folkeskolen venter gymnasiet. Det er fakta for op mod 80 pct. af de unge i Region Hovedstaden. Tendensen er stigende. Problemet er bare, at hver sjette af de unge, som vælger gymnasiet, ender uden uddannelse - som ufaglært, uden jobmuligheder. Derfor er de 3 store erhvervsskoler gået sammen om projektet Fremtidens Erhvervsskole "Next EUD", der med et attraktivt grundforløb, tæt virksomhedssamarbejde og en decideret uddannelsesgaranti, skal tiltrække flere unge til erhvervsskolerne og sikre at de foretager det rigtige uddannelsesvalg - i første hug.

Direktør Eva Hofman-Bang, CPH WEST Uddannelsescenter København Vest:

Målet med vores nye uddannelsestilbud er at skabe et attraktivt alternativ til de gymnasiale uddannelser. Vi vil have fat i den store gruppe af unge, som nærmest per automatik vælger gymnasiet, men som vi ved falder fra undervejs. De ender enten som ufaglærte, eller også kommer de meget sent i gang med fx en erhvervsuddannelse. Med det nye projekt kan vi tilbyde de unge en attraktiv uddannelse på et højt fagligt niveau, praktikpladser og et godt socialt miljø, som alle er vigtige forudsætninger for at tiltrække og fastholde elever på erhvervsuddannelserne.

I Region Hovedstaden vælger kun 14 pct. af eleverne fra 9. og 10. Klasse i øjeblikket en erhvervsuddannelse. Det er ikke kun et problem for de unge, der vælger forkert og risikerer at ende som ufaglærte med dårlige jobmuligheder, men også for samfundet, der kommer til at mangle faglært arbejdskraft, hvis udviklingen fortsætter.

Frafald skal ned - videre uddannelse op

Projektet sigter ikke kun mod at tiltrække flere unge. Målet er også at halvere frafaldet på skolerne og motivere til videre uddannelse efter erhvervsuddannelsen. Midlet er en helhedsorienteret nytænkning af Erhvervsskolen. Det betyder, at alle sten vendes for at sikre et optimalt uddannelsestilbud.

 

Projektet indebærer, at vi skal hele vejen rundt. For at vi kan tilbyde eleverne et optimalt og attraktivt uddannelsesforløb og motivere eleverne, skal vi udvikle os og tænke nyt. Derfor skal vi projektet udvikle ledelse, organisering, undervisningsformer, virksomhedssamarbejde og skolemiljø i en samlet helhed. Det vil vi konkret gøre i et tæt samarbejde med virksomheder, innovations- og uddannelsesaktører og de unge selv, så eleverne fastholdes på uddannelsen – og dermed rustes yderligere til uddannelse og til at skabe vækst og nye jobs gennem fx kompetencer inden for innovation og entreprenørskab, forklarer Uddannelseschef ved CPH WEST Michael Jensen.

For at fremme at eleverne vælger den rigtige uddannelse i første forsøg, vil projektet markedsføre de nye uddannelsesforløb i folkeskolernes afgangsklasser og etablere et stærkt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. De elever, der starter på grundforløbet vil få grundig vejledning og ved hjælp af det tættere samarbejde med blandt andet virksomheder, få bedre forudsætninger for at foretage det rigtige valg af hovedforløb.

Fakta om projektet

Projektet udvikler og afvikler to grundforløb på 40 uger med i alt 260 elever. Målet er at frafaldet halveres så minimum 230 elever gennemfører grundforløbet.

50 lærere kompetenceudvikles inden for nye undervisningsmetoder.

Der etableres 75 samarbejder med virksomheder.

Partnerne i projektet er: CPH WEST Uddannelsescenter København Vest, SOPU og TEC Teknisk Erhvervsskole Center

Projektet har fået tilsagn om ca. 13.7 mio. kr. fra EU's Socialfond

Region Hovedstaden støtter projektet med samlet set 10.6 mio. kr.

Kontakt

CPH WEST, projektleder Michael Jensen, tlf. 3388 0866

Erhvervsstyrelsen, Martin Kastoft Nielsen, tlf. 3546 6452

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om:

EU's Socialfond på www.regionalt.dk