Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Perioderegnskaber og projektregnskab

Tilsagnsmodtagere skal to gange årligt indsende perioderegnskab og statusrapport for projektet.

Perioderegnskaber skal opgøres pr. ultimo februar og ultimo august og sendes til Erhvervsstyrelsen senest 3 uger efter opgørelsesdagen. For regnskabet pr. ultimo februar kræves der kun revisorpåtegning, når støttemodtager anmoder om udbetaling af tilskud. Der skal aflægges perioderegnskab og endeligt regnskab for udgifter og finansiering konteret i overensstemmelse med kontoplanen i tilsagnet eller senere godkendte ændringer. 

Du kan læse mere om krav til regnskabsmateriale og bilag i § 5 i Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v.  i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, som er vedlagt tilsagnet. Bekendtgørelsen kan også hentes under regelsamlingen i venstremenuen.

Nedenfor finder du link til regnskabsskema til aflæggelse af perioderegnskaber og endeligt projektregnskab samt vejledninger hertil. Bemærk, at det er vigtigt at vælge det korrekte regnskabsskema.

Vejledningen indeholder en række gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker måde gennemfører regnskabsaflæggelsen. For at undgå de typiske fejl, bør du derfor gennemlæse den, inden du går i gang.

Sammen med regnskabet skal der sendes en kortfattet redegørelse for projektets status. Hertil anvendes skabelonen nedenfor.

Der skal desuden indsendes en opdateret liste over de virksomheder og personer, som projektet har en effekt på. Listen indsendes via Erhvervsstyrelsens projektrapporteringsværktøj, hvortil projektansvarlig har modtaget brugernavn og password i forbindelse med tilsagnet. Nedenfor er link til værktøjet samt vejledning hertil.

Før du indsender afrapporteringsmaterialet skal du læse vilkårene om afrapportering i tilsagnsbrevet fra Erhvervsstyrelsen.


Værktøjer til afrapportering

Regnskabsskema - Regionalfonden

Regnskabsskema - Socialfonden

Dokumentation for statsstøtte

 

Projektrapporteringsværktøj

 

Brugermanual og vejledning kan også hentes via PRV