Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
24.04.2012

Penge på vej til syddanske virksomheder

Mere end 680 syddanske medarbejdere får nye kompetencer. Projektet "Power Push" modtager efter indstilling fra Syddansk Vækstforum knap 20 mio. kr. fra EU's Socialfond til at ruste medarbejdere og virksomheder til udfordringer på fremtidens arbejdsmarked.

Kvalificeret og omkostningseffektiv arbejdskraft er nødvendig, hvis virksomhederne skal opretholde konkurrenceevnen, og regionen skal holde på virksomhederne.

Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark, som er tovholder på projektet:

Virksomhederne kommer til at mangle kvalificeret og omkostningseffektiv arbejdskraft, og det vil vi gerne være med til at lave om på. "Power Push" hjælper virksomheder med at finde frem til, hvilke kompetencer der er nødvendige for at øge konkurrenceevnen og produktiviteten.

 

Projektet "Power Push" tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds vækststrategi og ser på, hvilke kompetencer, der er brug for og kommer med forslag til konkret kompetenceudvikling.

Regionsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst

Vi har brug for højtkvalificeret arbejdskraft, så virksomhederne bliver ved med at drive forretning i regionen. Små- og mellemstore virksomheder er erhvervslivets fundament, og de har brug for innovative medarbejdere, som kan fremtidssikre virksomhedernes konkurrenceevne.

 

Målet med projektet er at opnå en højere værditilvækst i eksisterende virksomheder ved at kompetenceudvikle medarbejderne og samtidig sikre, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Power Push henvender sig til små og mellemstore virksomheder inden for forretningsområderne: energieffektivisering, offshoreerhverv, oplevelseserhverv og -design, velfærdsteknologi og fødevarer.

Projektet modtager knap 20 mio. kr. fra EU's Socialfond og er en del af Vækstforums satsning for en velkvalificeret arbejdsstyrke i regionen.

På Væksthus Syddanmarks hjemmeside kan regionens virksomheder finde flere oplysninger om projektet.

Kontakt:

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst, tlf. 4032 5210
Væksthus Syddanmark, Liselotte Hohwy Stokholm, tlf. 2498 8000
Erhvervsstyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411.

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om:

EU's Socialfond på www.regionalt.dk