Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Partnerskabsevent om EU's strukturfonde 2021-2027

Erhvervsstyrelsen holder sammen med EU-Kommissionen partnerskabsevent om strukturfondsprogrammerne for 2021-2027. Arrangementet er i Aalborg torsdag den 21. november 2019.

Torsdag den 21. november holder Erhvervsstyrelsen sammen med EU-Kommissionen dialogevent for partnerskabet omkring EU's strukturfonde i Danmark. Formålet er at drøfte de overordnede principper for de nye programmer, der skal gælde fra 2021-2027. Alle deltagere vil få mulighed for at komme med konkrete bud på, hvordan man sammensætter indsatser, der sikrer innovation, digitalisering, grøn omstilling, kvalificeret arbejdskraft, social inklusion m.m.

Drøftelserne skal med udgangspunkt i Kommissionens anbefalinger til Danmark bygge videre på inputs fra de decentrale workshops, som blev gennemført landet over i foråret 2019, og strategikonferencen, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse var vært for i august. Tilsammen skal programmerne og Strategi for decentral erhvervsfremme skabe sammenhæng mellem EU’s fælles mål og danske virksomheders behov. 

Program

Hvornår           Hvad
9.30-10.00 Registrering og kaffe
10.00-10.15 Velkomst ved Sigmund Lubanski, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen
10.15-10.30 Indspark ved Per Michael Johansen, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
10.30-11.00 Erfaringer fra 2014-2020-programmerne ved COWI
11.00-11.15 Kaffe og netværk
11.15-12.00

Landespecifikke anbefalinger for 2021-2027-programperioden ved EU-Kommissionen*

12.00-12.45 Frokost og netværk
12.45-13.00 Introduktion til workshops og målsætninger ved Erhvervsstyrelsen
13.00-13.45 Workshop - runde 1
13.45-14.00 Kaffe og netværk
14.00-14.45 Workshop - runde 2
14.45-15.00 Opsamling og afslutning ved Erhvervsstyrelsen

*: Kommissionens oplæg er på engelsk.

Hvad skal du vide på forhånd?

 

Tid og sted

Torsdag den 21. november 2019 kl. 10.00-15.00. Registrering åbner kl. 9.30.

Partnerskabseventen holdes hos:

Comwell Hvide Hus Aalborg

Vesterbro 2

9000 Aalborg

Mad og drikke

Vi sørger for forplejning hele dagen.

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at deltage, må du gerne sende os et afbud.

Afbud sendes til Erhvervsstyrelsen i Silkeborg:

 

Tilmelding

Det er gratis at deltage, og tilmeldingsfristen var fredag den 8. november 2019.