Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Partnerinfo - til jer som er økonomisk partner

Vi har samlet det materiale, I typisk får brug for som økonomisk partner i et strukturfondsprojekt.

I er økonomisk partner, hvis I betaler udgifter, der indgår i projektregnskabet, fx lønudgifter eller udgifter til ekstern konsulentbistand. Eksempler på økonomiske partnere er:

  • Jeres virksomhed/institution er med i planlægningen og gennemførelsen af projektet, fx en del af projektgruppen og/eller projektets styregruppe.
  • Jeres virksomhed er med i et projekt alene med henblik på udvikling af selve virksomheden.
  • Du er iværksætter og på vej til at etablere/udvikle en virksomhed i projektet.
  • Jeres virksomhed/institution er med i et projekt, fordi en eller flere af virksomhedens ansatte deltager i et kompetenceudviklingsforløb, der gennemføres i projektet.

Vær særligt opmærksom på dokumentationskrav

Som økonomisk partner skal I leve op til bestemte dokumentationskrav. Det gælder både, når udgifter vedrører lønninger til dig selv eller dine medarbejdere, og når I køber varer eller ydelser hos en ekstern leverandør. Hvis jeres dokumentation ikke lever op til kravene, risikerer I, at udgiften ikke kan godkendes.

I kan læse mere om kravene i støtteberettigelsesreglerne, særligt i afsnittene om:

Projektudvikling og gennemførelse

Der er særlige forhold, I skal være opmærksom på og en særlig partnererklæring, I eller den tegningsberettigede skal underskrive afhængig af, hvilken rolle I eller jeres virksomhed/institution har i projektet.

Er I med i planlægningen og gennemførelsen af et projekt, skal I:

Udviklings- og kompetenceudviklingsforløb for virksomheder og ansatte

Hvis I eller jeres virksomhed/institution eller en eller flere af jeres ansatte deltager i et projekt for at udvikle jeres virksomhed/institution/ansatte gennem nye kompetencer eller lignende, skal I: