Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overvågningsudvalget

Overvågningsudvalget for strukturfondene følger programmernes fremdrift. Udvalget mødes to gange årligt.

Overvågningsudvalget for strukturfondene 2014-2020 er nedsat af Erhvervsstyrelsen. Udvalget, hvis nedsættelse er bestemt af en EU-forordning, er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, Danske Regioner, kommunekontaktrådene, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, brancheforeninger, arbejdstagerorganisationer m.fl.

Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen som observatører.

Udvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med programmerne og godkender desuden forslag til programændringer.