Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
17.04.2020

Opfordring til projekter: Hvordan kan I bidrage med at genstarte dansk erhvervsliv i kølvandet på COVID-19?

Konsekvenserne af COVID-19-pandemien har ramt bredt i dansk erhvervsliv, og mange virksomheder har oplevet stor nedgang i ordrer, omsætning og indtjening. Alle sejl skal derfor sættes ind for at understøtte, at danske virksomheder kommer på fode igen i takt med, at Danmark genåbner. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afsat op til 114,7 mio. kr. til at justere og skalere eksisterende erhvervsfremmeindsatser, så de bedst og hurtigst muligt møder dansk erhvervslivs behov i den aktuelle situation.

Er I operatør på et igangværende erhvervsfremmeprojekt? Og har I gode idéer til, hvordan projektet kan justeres eller udvides, så det styrker virksomhedernes evne til at håndtere konsekvenserne af pandemien og genoprette forretningen i takt med, at Danmark og omverdenen åbner op? Så har I nu mulighed for at få del i midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis forklarer:

"Hver eneste dag er I, der arbejder i erhvervshusene, hos erhvervskontorerne og på uddannelsesinstitutionerne, i tæt kontakt med det lokale erhvervsliv. I har fingeren på pulsen og dyb indsigt i de udfordringer og behov, virksomhederne har netop nu. Derfor er vi også sikre på, at mange af jer ligger inde med gode forslag til, hvordan eksisterende og velfungerende projekter med små justeringer og eventuelt flere midler hurtigt kan omstilles og bidrage til at hjælpe virksomheder i hele landet med at genstarte forretningen. Så nu åbner vi op for at modtage jeres gode forslag. Vi ser blandt andet positivt på dem, der kan hjælpe på lokalt niveau - og på justeringer, der kan gennemføres af erhvervshusene eller i samarbejde med dem. På den måde kan vi sammen få hjælpen hurtigt og målrettet ud til virksomhederne overalt i landet i den ekstraordinære situation".

Midlerne kan søges i en meget kort proces fra den 17. april og frem til den 24. april 2020. Nuværende projektoperatører kan søge om tillægsbevillinger på mellem 2 mio. kr. og 20 mio. kr. Udvalgte idéer vil blive inviteret til samtale med sekretariatet, hvorefter bestyrelsen vil udvælge de bedste projekter på sit møde den 28. maj 2020.

Fakta om muligheden for at søge om justeringer og eventuelt tillægsbevillinger til eksisterende projekter med COVID-19-relevans:

 • Der er afsat op til i alt 114,7 mio. kr. til tillægsbevillinger, heraf 30 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler, 53,9 mio. kr. fra Socialfonden og 30,8 mio. kr. fra Regionalfonden.
 • Tillægsbevillinger til skalering skal vedrøre mindst 10 pct. af det oprindelige tilsagn og højst 50 pct., dog mindst 2 mio. kr. og højest 20 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
 • Ordningen kan søges af igangværende projekter, der har modtaget decentrale erhvervsfremmemidler, strukturfondsmidler eller regionale erhvervsudviklingsmidler.
 • Der kan ikke søges tillægsbevillinger til turismefremmeprojekter og klyngeprojekter, men projektjusteringer er mulige
 • Projekter finansieret med regionale erhvervsudviklingsmidler kan ikke forlænges
 • Ordningen er åben for ansøgninger fra den 17. april til den 24. april kl. 12.00.
 • Ansøgningerne forventes behandlet på bestyrelsesmødet den 28. maj 2020.

Krav til de indsendte forslag fra projekter

Forslag skal:

 • Fokusere på at styrke virksomhedernes konkrete håndtering af de umiddelbare økonomiske konsekvenser af COVID-19-pandemien og/eller på deres genstart af forretningen i kølvandet på pandemien
 • Ligge i naturlig forlængelse af det eksisterende projekt
 • Bygge på direkte virksomhedskontakt
 • Kunne gennemføres i 2020 og 2021
 • Supplere de erhvervsrettede statslige kompensationsordninger
 • Overholde udmeldte omfangskrav til det skriftlige materiale

Læs mere om ordningen her

Kontakt

For spørgsmål til ordningen kontakt da sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

Chefkonsulent Kasper Gregersen, 3529 1365 og kasgre@erst.dk eller

chefkonsulent Susanne Gren Svendsen: 3529 1473 og susssv@erst.dk