Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Opfølgning på effektmål

To gange årligt skal I afrapportere jeres projekts fremdrift til os.

Vi har forstærket fokus på, at jeres projekt rent faktisk opnår de mål, som I har sat for det, og som I har fået EU's tilskud på baggrund af. 

De indikatorer og måltal, I har opstillet for jeres projekt, skal I følge op på hvert halve år. På den måde kan I selv, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervs­styrelsen vurdere, om projektets aktiviteter gennemføres som planlagt og skaber de output og effekter, som var forventet.

Jeres afrapportering skal indeholde følgende:

  • Et opdateret indikatorskema for projektet. Skemaet skal indeholde de hovedaktiviteter, output og eventuelle effekter, som projektet har leveret. Tallene skal være opgjort på indikatorer og sammenholdt med projektets måltal (succeskriterier).
  • Projektets perioderegnskab
  • En opdateret registrering af projektets økonomiske partnere og statsstøttemodtagere
  • Hvis projektet har fået tilskud fra Socialfonden, skal afrapporteringen også indeholde en opdateret registrering af personer, som skal udfylde start-slut skemaer
  • En projektredegørelse

I skal afrapportere til Erhvervsstyrelsen ved hjælp af PRV og vores øvrige materiale til afrapportering.

Her kan I finde materialet til afrapportering