Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
11.05.2020

Omstilling til nye behov: COVID-19-krisen tvinger virksomhederne til løsninger med fremtid i

Mange virksomheder har det svært under COVID-19-krisen, fordi de ikke kan være i fysisk kontakt med danskerne. Et sundhedscenter i Kalundborg får hjælp i et socialfondsprojekt til en digital strategi, som på langt sigt både kan gavne både deres patienter og organisation.

Tomme lokaler har præget FysioCenter Kalundborg under COVID-19-krisen. Nu har sundhedscentret omlagt en del af sine aktiviteter, så de foregår digitalt. Foto: FysioCenter Kalundborg

Kan man drømme om vækst, mens man kæmper for overlevelse? Og kan COVID-19 skabe løsninger, som kan give os fordele, når vi engang er på den anden side af krisen?

Disse spørgsmål og mange andre lignende har mange virksomheder rundt i Danmark formentlig stillet sig selv, siden store dele af samfundet blev lukket ned den 12. marts. Det gælder også for FysioCenter Kalundborg, som har valgt en optimistisk tilgang og har taget imod et tilbud fra socialfondsprojektet ”Digitale Veje til Vækst”.

Projektet har på få uger omlagt en del af sine faste aktiviteter om kompetenceudvikling og vækstplaner og tilbyder nu blandt andet online-forløbet ”Kom trygt online” - et minikursus skræddersyet til den enkelte virksomheds aktuelle behov under og efter COVID-19-krisen.

Digital genoptræning som en del af patientforløbet

FysioCenter Kalundborg har implementeret digitale løsninger som en del af sundhedscentrets praksis siden 13. marts, da al ikke-kritisk behandling blev udskudt, og op mod 1.000 patientforløb blev sat i bero for en tid.

Centrets ansatte har forsøgt at hjælpe patienterne på afstand via digitale løsninger. For at øge kvaliteten af de digitale sundhedstilbud og formidlingen på sociale medier har sundhedscentret sammen med en konsulent fra SMVdanmark, som er partner i ”Digitale Veje til Vækst”, lagt en specifik udviklingsplan. Der er blandt andet planlagt onlinekurser for alle medarbejdere for at øge deres kompetencer og tryghed i brugen af digitale løsninger.

Maja Helbo Jensen, partner i FysioCenter Kalundborg, er overbevist om, at en del af de digitale løsninger, der nu er indført, er kommet for at blive - også efter COVID-19-krisen. Foto: FysioCenter Kalundborg

”Allerede nu er det helt klart hos os, at der er opgaver, som vi fremadrettet kan løse bedre ved at inddrage digitale løsninger. Fx kan en del genoptræning foregå derhjemme, så patienter sparer tid på transport. Samtidig kan vi øge kvaliteten af forløbet med flere korte opfølgninger via telekonsultationer,” siger Maja Helbo Jensen, partner i FysioCenter Kalundborg.

Virksomheder søger digitale løsninger

Minikurset varer højst to timer og kræver ikke, at virksomhederne deltager i selve strukturfondsprojektet, Noget tyder på, at behovet for digitaliserede produkter er stort, for i de seneste uger har flere virksomheder henvendt sig til projektleder Stine Mortensen

”Lige nu har virksomhederne et ganske enkelt fokus: at fastholde driften i deres virksomheder, bl.a. ved at benytte online-muligheder. Men hvordan gør man det? Især små virksomheder har ofte minimal digital erfaring, og de efterlyser konkret viden og tryghed,” siger projektleder Stine Mortensen.

Hun peger på en række fordele ved minikurset, der gør det til et attraktivt supplement til de mange webinarer, der udbydes af forskellige aktører:

  • Tryghed: Virksomheden skal ikke dele træningen med andre, og det gør det mere trygt at bevæge sig ud i ukendt territorium i en tid, hvor vi arbejder hver for sig.
  • Tilpasset: Indholdet skræddersys til virksomhedens situation, behov og medarbejdernes digitale niveau. Der kan både være fokus på hardware og software (projektet introducerer til de gængse platforme), men især hvordan man anvender de digitale platforme internt og eksternt – med fokus på kommunikation og interne og eksterne relationer.
  • Konkret: Træningsrum, hvor virksomhederne kan afholde møder, præsentationer m.m. og både få hjælp til det tekniske og feedback på anvendelsen.
  • Uvildigt: ”Projektet er uafhængigt – vi skal hverken sælge dem platforme eller hardware, men sikre, at de har kompetencerne til at anvende dem korrekt,” siger Stine Mortensen.

Eksempler på emner i minikurset ”Kom trygt online”

Hjemmet som kontor

• Hvilke tilgængelige systemer findes der, hvad kan de, og hvordan bruges de?

• Hvilket teknisk udstyr kræves, og hvordan bliver du fortrolig med at arbejde online?

Arbejd sammen hver for sig

• Bevar det gode samarbejde og relationer med dine kolleger

• Koordinering af arbejdsprocesser og udveksling af informationer

• Hold gode onlinemøder

Hold kontakten med dine kunder – på afstand

• Gode kundemøder online

• Brug de sociale medier til kommunikation og markedsføring

Desuden er de allerede planlagte kompetenceløft, som virksomhederne følger i ”Digitale Veje til Vækst”, ændret. Undervisning i sociale medier og dataanalyse er flyttet, mens større workshops, automatisering og droneundervisning er udskudt, indtil det igen er muligt at samles fysisk.

Også bygge- og anlægsvirksomheden CH Byg i Borup på Midtsjælland har fået hjælp til et digitalt løft i socialfondsprojektet ”Digitale Veje til Vækst”.

Under COVID-19-krisen har CH Byg øget sin digitale kommunikation, både internt og med virksomhedens mange offentlige bygherrer. Men nu bliver tempoet speedet yderligere op, og det sker via ”Kom trygt online”. Målet er blandt andet at forny en af byggebranchens klassikere: Det fysiske byggemøde.

”Pisket til at tænke anderledes”

”Vi står i en ny virkelighed og er pisket til at tænke anderledes. Derfor er vi begyndt at afholde flere digitale møder, og planen er nu at inddrage vores byggepladser på hele Sjælland samt bygherrer og underentreprenører i flere digitale byggemøder,” siger Christina Wiemann, administrerende direktør i CH Byg.

CH Byg sætter fart på digitaliseringen under COVID-19-krisen. ”Vi regner med, at det giver en højere produktivitet, når vi erstatter dele af vores møder med digitale møder, og det er helt sikkert kommet for at blive,” siger adm. direktør Christina Wiemann. Foto: CH Byg

Hun mener, at fordelene ved digitale møder langt overstiger ulemperne:

”Man behøver ikke at være fysisk til stede ved et byggemøde. Tit foregår det alligevel i en skurvogn, og nogle gange når man slet ikke ud på byggepladsen. Og hvorfor bruge et kvarter på et møde inde midt i København, når det tager en halv time at køre derind og en halv time at finde en parkeringsplads?”

SMVdanmark: Brug for langt mere af den slags

Der er glæde over initiativet fra strukturfondsprojektet i SMVdanmark, som repræsenterer omkring 18.000 små og mellemstore virksomheder. For ethvert trin opad på digitaliseringsstigen vil gavne væksten:

”Mange har under COVID-19-krisen nok oplevet, at man faktisk godt kan klare et møde digitalt, og den form for digitalisering er kommet for at blive. Lidt ligesom eksemplet med Fysiocenter Kalundborg kunne tømrermesteren, når har været ude og tale med fru Hansen om de nye vinduer og aftalt, hvordan de skal være, holde de næste møder virtuelt,siger chefkonsulent Henrik Lilja, som kalder små og mellemstore virksomheders behov for hjælp til digitalisering ”enormt”.

”Der er stor efterspørgsel på hjælp til digitale løsninger lige nu, og for de i omegnen af 250-275.000 lavt digitaliserede SMV’er er der oplagte vækstgevinster at hente. Initiativet fra ”Digitale Veje til Vækst” er rigtig godt, ikke mindst fordi tilbuddet både omfatter rådgivning om digitale løsninger og et løft af både ejeres og ansattes it-kompetencer. Og der er behov for langt flere behovsdrevne og SMV-tilpassede tilbud om digitaliseringsstøtte, hvis vi skal nå ud til de mange SMV’er – ikke mindst dem med under 10 ansatte, hvor behovet er størst,” siger Henrik Lilja.

Partner: Mere effektivt og fordel for patienterne

For FysioCenter Kalundborg er digitaliseringen ikke blot en her-og-nu-løsning, men er blevet en del af virksomhedens strategiske forretningsudvikling. Partner Maja Helbo Jensen tror på, at de nye digitale veje både kan gavne patienter og kunder og være med til at effektivisere de interne arbejdsgange i medarbejderstaben.

”Vores tilgang er langsigtet – vi har set COVID-19-krisen som en anledning til at ændre praksis og udvide vores digitale tilbud. Vi prøver at trække læring ud af den seneste tids krisehåndtering, og vi tror, at øget digitalisering kan blive en fordel for patienterne og hele vores organisation på sigt,” siger Maja Helbo Jensen.

FAKTA OM ”Digitale Veje til Vækst”

Projektet har en bred partnerkreds. Kontakten til og dialogen med virksomhederne varetages af Erhvervshus Sjælland, LO-skolen, Dansk Byggeri, SMVdanmark og Transportens Innovationsnetværk. Den skræddersyede undervisning varetages i samarbejde af Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, RUC, DTU samt erhvervsskolerne ZBC, Køge Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, CELF og EUC Sjælland.

Læs mere om projektets tilbud: https://xn--digitalvkst-h9a.dk/komtrygtonline/

Kontakt

Stine Mortensen, projektleder Digitale Veje til Vækst, 50 76 27 29 og stmo@zealand.dk

Henrik Lilja, chefkonsulent, SMVdanmark, 60 88 89 64 og lilja@SMVdanmark.dk

FAKTA OM EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.