Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.07.2011

Omkring 75 nye arbejdspladser i Hanstholm

Medarbejdere i 14 virksomheder i Hanstholm får nye og tidssvarende kompetencer, så de i deres virksomheder kan være med til at udvikle nye produkter, øge omsætningen og skabe 75 nye arbejdspladser på Hanstholm Havn.

Medarbejdere i virksomhederne Nordkøl ApS, Hanstholm El-forretning A/S, Hanstholm Smedie & Maskinfabrik, ES-Trawl ApS, Hanstholm Fiskeauktion, Hanstholm Skibsmedie ApS, Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S, Hanstholm Fiskeeksportørforening, Materialgården, Køleauktionshallen, Hanstholm Containertransport A/S, Egon Sørensen Transport A/S, Hanstholm Elektronik A/S og Hanstholm Ny Flydedok A/S kan glæde sig til at komme til at arbejde sammen omkring struktureret serviceudvikling.

Projektleder Britta Vang Mikkelsen

"Hanstholm Service" tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer som små og mellemstore virksomheder ofte oplever i form af begrænset tid og personkapacitet til at indgå i udviklingssamarbejde med andre. Målet for projektet er, at virksomhederne skal stå stærkere på fremtidens arbejdsmarked og samtidig skabe 75 nye arbejdspladser på Hanstholm Havn.

I løbet af de næste to år vil projektet "Hanstholm Service" sikre et kompetenceløft til medarbejderne i virksomhederne. Uddannelsesforløbet skal være så konkret og målrettet de medvirkende virksomheder, at dét deltagerne lærer, kan omsættes og anvendes direkte, når de kommer hjem.

Forløbet skal få dem til at udvikle produkter og nye services, som kan være med til at gøre alle virksomhederne i klyngen mere konkurrencedygtige og sikre en positiv erhvervsudvikling i området. For at gøre projektet så konkret som muligt, skal der indledningsvis laves en analyse af de involveredes ønsker og behov, så forløbet skræddersyes til de involverede virksomheder.

Projektet "Hanstholm Service" modtager efter indstilling fra Vækstforum Nordjylland 2,4 mio. kr. fra EU's Socialfond.

Kontakt:

Hanstholm Service, Britta Vang Mikkelsen, tlf. 2215 5416
Erhvervs- og Byggestyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411.

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om

EU's Socialfond på www.regionalt.dk