Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Virksomheds medarbejder

National pulje

I perioden 2014 - 2020 er cirka 220 mio. kr. af midlerne fra Regionalfonden og Socialfonden afsat til en national pulje. Erhvervsministeren udpeger temaer for den nationale pulje hvert år.

Med den nationale pulje har regeringen mulighed for at sætte projekter i gang, der har interesse i flere regioner, og regeringen vil kunne indgå i samarbejder med vækstfora med et finansielt bidrag.

En del af midlerne skal gå til aktiviteter i Region Sjælland, og midlerne skal anvendes inden for rammerne af regionalfonds- og socialfondsprogrammerne.

Erhvervsministeren udmelder årligt temaer for den nationale pulje. Det sker efter høring af Danmarks Vækstråd. Erhvervsstyrelsens direktør træffer afgørelse om midlerne, og Erhvervsstyrelsen er forvaltningsmyndighed for den nationale pulje.

Læs mere om temaer for den nationale pulje, og bliv klogere på, hvornår og hvordan I kan søge midler.