Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Voksne på skolebænken

Globaliseringsfonden

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen hjælper med at finde og fastholde ny beskæftigelse. Målgruppen er arbejdstagere, der er blevet afskediget og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt som følge af globaliseringen.

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) yder individuel, tidsbegrænset engangsstøtte til:

  • arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt, som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene. Ændringerne skal kunne tilskrives globaliseringen, og det er desuden en forudsætning, at afskedigelser har en betydelig negativ indvirkning på den lokale, regionale eller nationale økonomi.
  • arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt som følge af fortsættelsen af den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009 eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise.

Formålet med fonden er at hjælpe de berørte med at finde og fastholde ny beskæftigelse. Fonden finansierer ikke omstrukturering af virksomheder.
Erhvervsstyrelsen administrerer EU's Globaliseringsfond i Danmark, og ansøgning om støtte fra fonden skal derfor sendes til styrelsen.

Støtteberettigede foranstaltninger

Globaliseringsfonden yder støtte til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår i en samordnet pakke af individualiserede tilbud. De individualiserede tilbud skal have til formål at lette en tilbagevenden til beskæftigelse eller selvstændig virksomhed for de involverede. Det gælder navnligt ugunstigt stillede, ældre og unge ledige. Den samordnede pakke af individualiserede tilbud kan blandt andet omfatte:

  • skræddersyet uddannelse og omskoling, hjælp til jobsøgning, erhvervsvejledning, rådgivning, mentorordning, hjælp til genplacering, fremme af iværksætteri, hjælp til selvstændig virksomhed, til etablering af virksomheder og til medarbejderovertagelse samt samarbejdsaktiviteter.
  • særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, fx tilskud til jobsøgning, incitamenter til arbejdsgivere med henblik på rekruttering, mobilitetstilskud, dagpenge eller uddannelsesydelse.
  • foranstaltninger, der især skal stimulere ugunstigt stillede, ældre og unge ledige til at forblive på arbejdsmarkedet eller vende tilbage dertil.