Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om EU's strukturfonde 2007-2013

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Fondene skal i perioden frem til og med 2013 bidrage til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i hele Danmark, og derved også bidrage til at opfylde de fælles europæiske Lissabon-målsætninger.

Strukturfondsindsatsen supplerer den nationale indsats for vækst, erhvervsudvikling og beskæftigelse med udgangspunkt i bl.a. regeringens globaliseringsstrategi og skal understøtte de regionale erhvervsudviklingsstrategier. Den overordnede strategiske anvendelse af strukturfondsmidlerne er beskrevet i den nationale strategiske referenceramme.

Programmerne for henholdsvis Regionalfonden, Innovation og viden, og Socialfonden, Flere og bedre job konkretiserer rammerne for at gennemføre et projekt med tilskud fra EU's strukturfonde i Danmark. Programmerne falder ind under det fælles europæiske mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, som geografisk omfatter hele Danmark.

Territorialt samarbejde

Danmark deltager også i programmer under det fælles europæiske mål om territorialt samarbejde under Regionalfonden. Programmerne under målet om territorialt samarbejde falder inden for følgende tre typer af samarbejde:

  • Grænseoverskridende samarbejde. Her deltager Danmark i to dansk-tyske programmer samt et dansk-svensk-norsk program og et sydbaltisk program.
  • Tværnationalt samarbejde. Her deltager Danmark i henholdsvis Nordsø-programmet og Østersø-programmet.
  • Interregionalt samarbejde. Disse programmer omfatter hele EU.