Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Øget konkurrencekraft i SMV'er

Frem til den 28. august 2019 kunne operatører søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om op til 75 mio. kr. til at gennemføre en landsdækkende rådgivningsindsats målrettet SMV'er. Indsatsen skal øge virksomhedernes fokus på og parathed til forretningsudvikling og skalering. EU's Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler medfinansierer indsatsen.

Baggrund

For få virksomheder kommer ind i solide og vedvarende vækstforløb, og Danmark er placeret under OECD-gennemsnittet, når det gælder antallet af vækstvirksomheder. Samtidig fremhæver Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 vækstambitioner som en tværgående prioritet for et produktivt og dynamisk dansk erhvervsliv. Det fremgår også, at den decentrale erhvervsfremmeindsats skal fokusere på at understøtte, at flere virksomheder kommer ind i vedvarende vækstforløb, fx via rådgivnings- og sparringsforløb om vækstplaner, digitalisering og nye forretningsmodeller.

Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en rådgivningsindsats rettet mod SMV'er, der øger virksomhedernes fokus på og parathed til forretningsudvikling og skalering, og som dermed bidrager til øget konkurrencekraft i SMV'erne.

Øget konkurrencekraft i SMV'er

Formålet med indsatsen er at hjælpe SMV'er gennem rådgivning hos private konsulenter eller andre aktører. Indsatsen skal primært være rettet mod etablerede ejer- og familieledede SMV'er, og den skal målrettes den enkelte virksomheds behov og udfordringer. 

Operatørens indsats med at øge konkurrencekraften i virksomhederne skal ske i faser:

 • Fase 1: Screening (identifikation) af virksomheder med et forholdsvist stort vækstpotentiale.
 • Fase 2: Aktiviteter, der styrker virksomhedernes strategi- og forretningsudvikling, øger konkurrencekraften og kan bidrage til virksomhedens skalering mv. Aktiviteterne kan fx omfatte opbygning af netværk for virksomhederne (mentor, bestyrelse mv.), støtte til rådgivning hos private konsulenter eller andre aktører, herunder en videninstitution, om, hvordan vækstpotentialerne kan udløses.

Herudover kan der gennemføres pilottest og afprøves konkrete ideer til at styrke virksomhedens konkurrencekraft, indtjening og produktivitet.

Den rådgivende indsats kan fx have fokus på at opnå:

 • forbedring inden for strategi- og forretningsudvikling
 • forbedring inden for salg, service og kunderelationer
 • forbedring af kommunikation og PR
 • forbedringsmuligheder i forhold til indkøb og ressourcestyring
 • forbedringer i forhold til afsætningskanaler og forretningsmodeller
 • forbedringer i forhold til lagerstyringer og logistik
 • forbedring af produktionsapparatet via robotter og automatisering
 • ejerskifte-/generationsskifteprocesser
 • kortlægning og assistance til indsættelse af professionelle bestyrelser eller advisory boards og klargøring hertil.

Aktiviteterne skal resultere i, at virksomhederne får udarbejdet konkrete vækstplaner, der kortlægger muligheder og barrierer for den enkelte virksomhed, herunder en konkret plan for, hvordan virksomhedens konkurrencekraft kan styrkes.

Det forventes, at relevante brancheorganisationer involveres aktivt, idet organisationerne både kan indsamle relevant viden om markedsbehovet og fungere som ambassadører for indsatsen.

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 2, der har til formål at øge antallet af vækstvirksomheder og dermed medvirke til at skabe jobs og øge produktiviteten i Danmark..

Ansøgning 

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Ansøgningsfristen var den 28. august 2019 kl. 13.00.

Finansiering

Der var samlet afsat op til 75 mio. kr. til indsatsen, heraf op til 50 mio. kr. regionalfondsmidler og decentrale erhvervsfremmemidler op til 25 mio. kr.

Ansøgere kunne maksimalt søge om 12,5 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 37,5 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet og decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde mv.