Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Øget eksportparathed i SMV'er

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en landsdækkende indsats, der skal øge eksportparatheden i SMV'er. Operatører kan søge om op til 30 mio. kr. til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU's Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler.  

Baggrund

Mange SMV´er har ingen eller begrænset eksport og er umiddelbart tilbageholdende med at igangsætte eksport- og internationaliseringstiltag på grund af manglende erfaringer, kompetencer og ressourcer. Danmark har et kompetent og veletableret privat konsulentmarked, der særligt rådgiver virksomheder på ”de indre linjer”, fx strategi- og forretningsudvikling, organisationsudvikling, procesoptimering mv. Offentlig rådgivning om internationalisering er forankret i Udenrigsministeriet, som har et globalt netværk af repræsentanter i hele verden og dermed indsigt i de eksterne lokale markeder samt netværk til virksomheder, myndigheder og beslutningstagere.

Samtidig viser erfaringer fra strukturfondsindsatsen i 2014-2017, at rådgivning kan styrke væksten og jobskabelsen i SMV'er. Der er således et potentiale i at øge eksportpotentialet i danske SMV'er gennem rådgivningsforløb. Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en landsdækkende SMV-rettet indsats, som øger virksomhedernes eksportparathed.

 

Øget eksportparathed i SMV'er

Formålet med indsatsen er at hjælpe SMV'er med at øge deres fokus på og parathed til eksport gennem rådgivningsforløb hos eksterne konsulenter. Indsatsen skal primært være målrettet SMV'er med mellem ti og 49 ansatte.

Indsatsen skal skræddersys den enkelte virksomheds konkrete behov og udfordringer. Operatørens indsats med at øge eksportparatheden i virksomhederne skal ske i faser:

  • Fase 1: Screening (identifikation) af virksomheder med et forholdsvist stort vækstpotentiale.
  • Fase 2: Rådgivning og sparring om, hvordan vækstpotentialerne udløses, i form af aktiviteter, der styrker SMV´ers eksportparathed, herunder strategi- og forretningsudvikling med fokus på eksport og internationalisering. Denne indsats skal give virksomhederne bedre forudsætninger for at blive internationale og øge eksporten.

Rådgivningen kan have fokus på:

  • Eksportparathed, herunder strategi- og forretningsudvikling
  • Kompetencer og ressourcer i organisationen (sprog, kultur m.m.)
  • Kundesegmenter og målgrupper
  • Produktudvikling og produktmatrix
  • Produktion og eventuelle certificeringer
  • Leverandør- og teknologiafklaring
  • Distributions- og salgskanalstrategi
  • Indledende kapital- og finansieringsplan.

Aktiviteterne skal resultere i, at virksomhederne får udarbejdet vækstplaner, der indeholder anvisninger på den enkelte virksomheds internationaliseringsmuligheder samt en beskrivelse af barrierer. 

Indsatsen kan også indeholde andre aktiviteter.

 

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 2, der har til formål at øge antallet af vækstvirksomheder og dermed medvirke til at skabe jobs og øge produktiviteten i Danmark.

Vi anbefaler, at I beskriver jeres projektidé og sender den til os, inden I ansøger. Skabelonen er et værktøj til dialog om jeres projektidé.

Idéskabelonen sendes til deb@erst.dk

 

Ansøgning 

Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Åbn ansøgningsskemaet 

Ansøgningsfristen er den 29. august 2019 kl. 13.00. 

 

Finansiering

Et projekt vil blive medfinansieret med op til 15 mio. kr. regionalfondsmidler samt decentrale erhvervsfremmemidler op til 15 mio. kr.

Hver ansøger skal indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, og én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet. For ansøgninger vedrørende aktiviteter i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden gælder, at Regionalfonden maksimalt kan finansiere 50 pct. af et projekts samlede budget, mens det for ansøgningen vedrørende aktiviteter i Region Sjælland gælder, at Regionalfonden maksimalt kan finansiere 60 pct. af det samlede budget.

Der kan maksimalt søges om 1,5 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 13,5 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet og decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde mv.

Det er et krav, at den private medfinansiering udgør minimum 25 pct. af den samlede finansiering (både i Region Sjælland og i de øvrige regioner).