Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
01.03.2016

Nyt interaktivt kort viser alle strukturfondsprojekter 2014-2020

Et nyt projektkatalog med et interaktivt danmarkskort giver et samlet overblik over alle strukturfondsprojekter i alle regioner, inkl. et resumé af hvert projekts vigtigste aktiviteter og mål, geografisk placering, EU-medfinansiering, vigtigste partnere samt kontaktperson.

3 mia. kr. til vækst og udvikling i hele Danmark

I 2014-2020 investerer Regionalfonden og Socialfonden i alt ca. 3 mia. kr. i øget vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Pengene er blandt andet målrettet innovation, iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse og beskæftigelsesfremme.

Foreløbig har Erhvervsstyrelsen givet tilsagn om knap 470 mio. kr. i EU-støtte til i alt 60 projekter rundt om i landet. Erhvervsstyrelsen offentliggør i dag et projektkatalog med et interaktivt danmarkskort og faktuelle oplysninger om alle strukturfondsprojekterne.

Projektkataloget indeholder blandt andet et resumé af hvert enkelt projekts vigtigste aktiviteter og mål, geografisk placering, EU-medfinansiering, de vigtigste partnere bag projektet samt kontaktperson.  

Der kan zoomes ind på et udvalg af projekterne, så man fx kun ser innovationsprojekter eller projekter i Region Nordjylland eller projekter, som er startet i 2015.         

Læring og viden til fremtidige projekter

Ud over at vise, hvordan strukturfondsmidlerne bliver brugt, skal projektkataloget tjene som inspiration for fremtidige ansøgere. Langt hovedparten af projekterne vil blive eksternt evalueret med fokus på de skabte resultater og de vigtigste læringspunkter. Evalueringsrapporter for det enkelte projekt vil blive tilføjet projektkataloget for at udbrede viden og læring om, hvilke projekter og virkemidler der virker godt og mindre godt. På den måde vil projektkataloget på sigt bidrage til at opnå et endnu større samfundsøkonomisk afkast af de midler, som investeres i regionaludvikling i Danmark.

Projektkataloget opdateres hver måned med de nye projekter, som har fået tilsagn om EU-medfinansiering.

Se projektkataloget