Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
17.02.2021

Nye varmepumper fra Aarhus skal gøre fjernvarmen grønnere

Elektriske varmepumper med CO2-køling fra den nystartede aarhusianske virksomhed Fenagy er et nyt våben i den grønne omstilling på fjernvarmeområdet. Anlægget er testet og markedsudviklet med hjælp fra et strukturfondsprojekt, og lige nu prøvekøres det af AffaldVarme Aarhus.

Sådan kan en række af landets fjernvarmeselskaber komme til at levere varme i de kommende år: Via varmepumper. Her det Fenagys prototype, som for tiden afprøves på Harlev Varmeværk uden for Aarhus. Foto: Fenagy

En virksomhed kan have god gavn af at sende sin forretning forbi eksperter i et strukturfondsprojekt.

Det kan man nikke genkendende til i den aarhusianske startup Fenagy.

Den kun få måneder gamle virksomhed fik i 2020 brug for hjælp til at få sin nye elektrisk drevne, CO2-kølede varmepumpe gjort klar til fjernvarmemarkedet. Hjælpen kom fra det effektive strukturfonds-projekt Smart Energy 2 Market fra Green Tech Center i Vejle, som hjælper virksomheder med at skabe systemløsninger inden for energi- og greentech-området.

Med hjælp fra projektet fik Fenagy udviklet og testet en prototype, der netop nu afprøves på Harlev Varmeværk uden for Aarhus.

Desuden fik Fenagy testet sin forretningsplan over for projektets panel af eksperter, blandt andet i forretningsudvikling. En kæmpestor hjælp, siger Kim G. Christensen, administrerende direktør i Fenagy:

Det er benhårdt at starte en ny virksomhed – ikke mindst under COVID-19 – og da vi havde mange med på holdet, der ikke havde prøvet det før, vendte vi os mod EU-projektet, som leverede et skarpt og professionelt forløb til os. Vi mødte folk, der kender iværksætternes behov og udfordringer, og vi fik trykprøvet hele forretningsidéen af et ekspertpanel. Så da vi var færdige med forløbet, var vi ikke i tvivl om, hvilket produkter vi ville sælge, og hvor markedet er.”

Fjernvarmen skal være grøn

Elektrisk drevne varmepumper får en central placering i den grønne omstilling, som i de kommende år ruller hen over landets varmeforsyning.  Baggrunden er, at Danmarks energi- og varmeforsyning i 2030 skal være fri for kul, olie, naturgas, og samtidig skal andelen af biomasse reduceres for at bidrage til Danmarks klimamål: 70 procent CO2-reduktion i 2030. En del af den reduktion skal komme fra fjernvarmeområdet, og det stiller store krav til fremtidens varmeforsyning, hvor fjernvarmeselskaberne står over for en markant omstilling til ny teknologi.

Kim G. Christensen kalder de CO2-kølede varmepumper ”en af de mest oplagte teknologier på vejen mod et fossilfrit Danmark.”

Der er helt indlysende fordele ved CO2 som kølemiddel i forhold til traditionelle kølemidler: Det er ikke giftigt, det kan ikke brænde, og varmepumpen, der kører på CO2, kan levere højere temperaturer end med traditionelle kølemidler. Desuden er det et simpelt system, der er nemt at installere og billigere i service og vedligehold.”

Fenagy blev grundlagt af Kim G. Christensen og flere partnere i sommeren 2020. Siden har virksomheden udviklet to produktgrupper, som taler direkte ind i den danske klimamålsætning: Dels elektriske varmepumper, der skal drives af ”grøn strøm”, dels køleanlæg til industrien, som udnytter virksomhedernes overskudsvarme. 

Varmepumper er kendt en teknologi, der trækker varme ud af den omgivende natur. Den kan levere op til tre gange så meget energi som energi baseret på afbrænding af fossilt brændstof. Overskydende produktion kan lagres som varmt vand i tanke. Foto: Fenagy

Industrien får større og større fokus på genanvendelse af overskudsvarme fra industrielle processer. Det nye er, at vi også gerne vil have fat i den overskudsvarme, der går ud fra varmeproducenterne. Det var tidligere et område, som var svært at få en forretning ud af, men med den politiske aftale kommer der afgiftslettelser på overskudsvarme,” siger Kim G. Christensen.

Afgørende hjælp fra EU-projekt

Fenagys varmepumpe, der nu afprøves i Harlev, er beregnet til et mindre varmeanlæg på 600 kW og kan levere varme til ca. 200 husstande. Fenagy kan også levere større varmepumper med kapaciteter på op til 2.000 kW. Anlægget er nu – med hjælp fra Smart Energy 2 Market - udviklet og testet, og prototypen er godkendt.

Vi har kørt test hos Teknologisk Institut og optimeret anlægget. Vi har kørt anlægget i alle mulige driftspunkter, som fjernvarmen oplever på forskellige tidspunkter på året, og vi er meget tilfredse med varmepumpens varmeydelse, energieffektivitet, det lave støjniveau og de begrænsede vibrationer i anlægget.”

I projektet Smart Energy 2 Market er målet at udvikle 14 systemløsninger inden for energi- og greentech-området, der efterfølgende kan eksporteres.

Målet med projektet er at skabe vækst og øget eksport blandt energiteknologi-virksomheder ved at udvikle systemløsninger i tæt dialog med kunderne. Det er ikke nok med enkeltteknologier – udlandet ønsker systemløsninger,” siger COO Dorthe Bramsen Clausen fra Green Tech Center.

EU-projektet har foreløbig hjulpet med at søsætte seks systemløsninger, og når projektet slutter i 2021, ventes yderligere otte løsninger at være sat i søen.

FAKTA Om Fenagy A/S

Fenagy A/S er stiftet i sommeren 2020 og har hovedsæde i Aarhus. Virksomhedens kerneprodukt er effektive og konkurrencedygtige varmepumper og køleanlæg med CO2 som kølemiddel til fjernvarmeområdet og industrien. Læs mere om Fenagy A/S på virksomhedens hjemmeside.

FAKTA Om Smart Energy 2 Market

Smart Energy 2 Market udvikler systemløsninger på energi- og greentech-området. Målet er at skabe omsætning, arbejdspladser og øget eksport blandt energiteknologivirksomheder ved at udvikle systemløsninger i tæt dialog med kunderne.

Projektet er støttet med ca. 11,1 mio. kr. fra EU’s Regionalfond. Projektet startede i efteråret 2015 og afsluttes i 2021. Green Tech Center i Vejle er operatør på projektet, der har CLEAN, VIA University College og Roulunds Energy med i partnerskabet. Desuden er der tilknyttet eksterne konsulenter til projektet. Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om Smart Energy2Market på Green Tech Centers hjemmeside

FAKTA Om EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet. Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • styrke virksomhedernes innovationsevne
  • udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive
  • understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med over 30.000 indbyggere