Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.10.2019

Ny indsats: Opkvalificering af ansatte i virksomheder der rammes af Brexit

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse søger netop nu en operatør, der vil gennemføre en todelt kompetenceudviklingsindsats målrettet ledere og medarbejdere i SMV'er, der påvirkes af Brexit. Indsatsen medfinansieres af EU's Socialfond og midler til decentral erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en kompetenceudviklingsindsats for ansatte i SMV'er, som rammes af Brexit.

Indsatsen skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, og den skal rumme eventuelle lokale indsatser, der har særlige behov i forbindelse med Brexit.

Bestyrelsen har afsat op til 39 mio. kr. til den kommende indsats, der vil blive medfinansieret af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om indsatsen