Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.10.2017

Ny grafik: Aktuelt forbrug af danske strukturfondsmidler

Følg med i udviklingen i forbruget af danske strukturfondsmidler i Erhvervsstyrelsens nye grafik, der opdateres hvert kvartal. 

Som noget nyt kan du nu følge med i, hvordan det går med udmøntningen af regionalfonds- og socialfondsmidler i Danmark. Erhvervsstyrelsen har netop lanceret grafik, der viser det samlede, danske forbrug fordelt på de to fonde - overordnet og på prioritetsakseniveau. Du kan desuden få vist status i forbruget fordelt på de seks danske vækstfora. 

Tal for den nationale pulje, byindsatsen og EURES er også inkluderet i visningen. 

 

Følg med i det aktuelle, danske forbrug af strukturfondsmidler