Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.11.2011

Nu skal der undervises, så også unge mænd forstår det

Fremover skal flere sjællandske unge mænd have en videregående uddannelse. Projektet "IMODUS" modtager efter indstilling fra Vækstforum Sjælland knap 11 mio. kr. fra EU's Socialfond til at få unge mænd i gang med en uddannelse og gennemføre den.

Uddannelsesniveauet i Region Sjælland er generelt lavere end landsgennemsnittet, og det skyldes blandt andet, at det kan være svært at få unge mænd i gang med og fastholde dem i uddannelse. Nu vil forskere og undervisere med projektet IMODUS afprøve nye måder at få unge mænd ind på uddannelserne.

University College Sjælland, videnscenterleder Karsten Gynther:

Vi kan se af statistikkerne, at det ofte er unge mænd, vi har sværest ved at fastholde i uddannelse. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, så vi ikke i Region Sjælland ender med at have en stor gruppe af unge mænd, som ikke kan finde arbejde, fordi de ufaglærte jobs er forsvundet.

Indledningsvist vil der blive lavet desk-research for at indhente den nyeste viden om unge mænd i uddannelse. Derefter vil der blandt andet blive udviklet nye måder at tilrettelægge uddannelserne på, som kan mindske frafaldet blandt unge mænd. Projektet vil arbejde på at få unge mænd til også at vælge fag, som traditionelt bliver anset som kvindefag. Det vil også blive afprøvet, om det er muligt at lave andre uddannelsesformer, der giver flere fleksible muligheder for blandt andet at tage en teknisk videregående uddannelse.

IMODUS regner med at inddrage omkring 1000 unge mænd i projektet over en treårig periode. Afslutningsvis vil det være muligt at bruge resultaterne fra projektet i andre regioner.

Projektet modtager knap 11 mio. kr. fra EU's Socialfond.

Kontakt

University College Sjælland, Randi Andersen, tlf. 72 48 10 86
Erhvervs- og Byggestyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 35 46 64 11.

Fakta om uddannelse

  • Næsten 97 pct. af en ungdoms­årgang påbegynder en ungdomsuddannelse inden for 25 år efter, at de har forladt folkeskolen. Men det er kun ca. 84 pct. af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse på landsplan og 83 pct. i Region Sjælland.
  • 80 pct. af drengene fra en ungdomsårgang i Region Sjælland forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse mod 86 pct. af pigerne.
  • På landsplan forventes 49,4 pct. at gennemføre en videregående uddannelse, mens det i Region Sjælland er 46,6 pct., der forventes at gennemføre en videregående uddannelse.
  • Knap 39 pct. af drengene fra en ungdomsårgang i Region Sjælland forventes at gennemføre mindst en videregående uddannelse mod godt 54 pct. af pigerne.
  • Regeringen har et mål om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 og 60 pct. en videregående uddannelse.

Fakta om IMODUS

  • Målgruppen er unge mænd bosiddende i hele Region Sjælland. I projektet inddrages cirka 1000 mænd i projektperioden.
  • Projektet organiseres i en række uddannelsespakker, som skal eksperimentere med nye tilrettelæggelsesformer på følgende uddannelser: el-installatør, autoteknolog, bygningskonstruktør, datamatiker, jordbrugsteknolog, vvs-installatør, tømrer, elektriker, evt. industrioperatør, lærer, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, bioanalytiker, pædagog, ernæring og sundhed, ingeniøruddannelserne: stærkstrøm og bæredygtig energiteknik samt byggeri og infrastruktur, adgangsgivende kursus til ingeniøruddannelsen, kandidatuddannelserne i psykologi, pædagogik og uddannelsesstudier samt masteruddannelsen i uddannelse og læring. Endvidere inddrages STX og HHX i projektet.
  • Partnere i projektet: University College Sjælland (lead partner), Roskilde Universitet, EUC Nordvestsjælland, Erhvervsakademi Sjælland, Roskilde Katedralskole, Roskilde Handelsskole og Næstved Gymnasium.

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om

EU's Socialfond på www.regionalt.dk