Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.02.2021

Nordjysk succesordning styrkes med 5 mio. kr.: Skal matche flere virksomheder med ledige akademikere

I Nordjylland har erhvervshuset siden 2016 arbejdet aktivt på at formidle kontakt mellem virksomheder og højtuddannede ledige. Og med en tillægsbevilling på 5 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan projektet nu udvide indsatsen med yderligere 70 match.

Det kan være svært for virksomheder at finde de rigtige medarbejdere til at løse nye udviklingsopgaver - og lige så svært kan det være at få bragt sine kvalifikationer i spil, når man som nyuddannet akademiker skal finde fodfæste på arbejdsmarkedet.  

Denne problematik er omdrejningspunktet i projektet ”Vækst via viden”, der nu får tilført 5 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Erhvervshus Nordjylland står bag projektet, som blev til i 2016, fordi Nordjylland både oplevede stigende ledighed – særligt blandt regionens nyuddannede akademikere – og samtidig øget efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft i de mindre virksomheder.  

Dorte Zacho Martinsen, der er medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og til daglig er medejer af familievirksomheden BM Silo, glæder sig over, at projektet nu styrkes med ekstra midler: 

Jeg har stor forståelse for, at mange små og mellemstore virksomheder er så optagede af den daglige drift, at de kan have svært ved at finde ressourcer til at ansætte nye udviklingsmedarbejdere. Også selvom vi ved, at det er der, man virkelig kan rykke sin forretning. Den udfordring adresserer Erhvervshus Nordjylland med projektet, som jo ikke bare gør en stor forskel for virksomhederne, men også for de ledige. I bestyrelsen ser vi frem til at følge arbejdet med at sikre endnu flere gode match fremadrettet.”

Bredt samarbejde 

I ”Vækst via viden”-projektet arbejder man målrettet med at sikre det helt rigtige match mellem den opgave, virksomheden skal have løst, og den lediges kompetencer. For at sikre det helt rigtige match samarbejder erhvervshuset med en række aktører undervejs.   

Når en nordjysk virksomhed har brug for hjælp til at løse en udviklingsopgave, kan den henvende sig til erhvervshuset eller de lokale erhvervskontorer. Her identificerer de sammen opgaven og kompetencebehovet. Derefter tager erhvervshuset fat i jobcenteret, A-kasser eller relevante uddannelsesinstitutioner og finder den rigtige, højtuddannede ledige til jobbet.  

I første omgang starter samarbejdet med et løntilskud, men som chefkonsulent hos Erhvervshus Nordjylland Lasse Thomsen forklarer, er de nordjyske virksomheder ofte så tilfredse, at mange match efterfølgende resulterer i en fastansættelse: 

Både ledige og virksomheder er glade for ordningen. Virksomheden får løst en vigtig opgave, og den ledige kan omsætte teori fra uddannelsen til reel erhvervserfaring. Faktisk viser det sig, at parterne tit bliver så glade for samarbejdet, at virksomheden ansætter - ikke bare én - men flere nye medarbejdere efterfølgende.” 

Ikke bare virksomheder, der allerede er blevet matchet med ledige, er begejstrede. Også virksomheder, der endnu ikke har deltaget i et forløb, viser interesse for ordningen: 

Vi kan tydeligt mærke, at ordningen er populær blandt vores virksomheder. Selv under COVID-19-pandemien har vi fortsat oplevet efterspørgsel. Mange virksomheder ønsker hjælp til at skaffe den helt rigtige medarbejder, og med de ekstra 5 mio. kr. fra erhvervsfremmebestyrelsen glæder vi os til at fortsætte arbejdet,” fortæller Lasse Thomsen fra Erhvervshus Nordjylland. 

Erhvervshus Nordjylland forventer at kunne skabe yderligere mindst 70 gode match mellem nordjyske virksomheder og ledige højtuddannede som følge af de ekstra midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Fakta om tillægsbevillinger 

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 28. maj 2020 at give tillægsbevillinger til strukturfondsprojekter via direkte tildeling uden for de ordinære ansøgningsrunder. Det skete for at sikre en hurtig og effektiv udmøntning af ikke-forbrugte midler fra EU’s Socialfond og EU’s Regionalfond samt decentrale erhvervsfremmemidler.  

På sit møde den 3. februar 2021 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse derfor besluttet at tildele i alt 13,1 mio. kr. til følgende tre projekter (ansøger i parentes): 

Kontakt

Hvis du ønsker at vide mere om de tre projekter, der nu får en tillægsbevilling, kan du kontakte sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

Kommunikationskonsulent Rikke Thøfner Angel, 35 29 17 89 og rikang@erst.dk