Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Morgendagens kompetencer: Målrettet kompetenceudvikling med udgangspunkt i COVID-19-krisen

Frem til den 18. juni indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger målrettet kompetenceudvikling med udgangspunkt i COVID-19-krisen. Operatører kunne fx være uddannelsesinstitutioner, erhvervshuse og selvejende institutioner.

Info om indsatsen

  • Indsatsområde: Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion, grøn omstilling og cirkulær økonomi, digitalisering og automatisering
  • Finansiering: 86 mio. kr., heraf 67 mio. kr. fra Socialfonden og 19 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler
  • Projektperiode: Skal være afsluttet december 2022
  • Ansøgningsfristen var 18. juni 2020 kl. 12.00

Baggrund

COVID-19-pandemien har haft stor indvirkning på den danske økonomi, og mange virksomheder er bragt i en vanskelig situation. Flere virksomheder oplever reduktion i efterspørgslen, som leder til reduktion i produktion/service og i værste fald afskedigelse af medarbejdere. COVID-19-krisen kan forventes at være indledningen til en lavkonjunktur.

Det er hensigtsmæssigt, at perioder med lavkonjunktur anvendes til at opkvalificere arbejdsstyrken, så den er mere produktiv og fortsat møder virksomhedens behov. Samtidig er kompetenceudvikling væsentlig for virksomhedernes omstillings- og tilpasningsevne på længere sigt.

I lyset af udbruddet af COVID-19 og de udfordringer, pandemien giver virksomhederne, ønskede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse at spille en aktiv rolle for at hjælpe danske virksomheder. Bestyrelsen indkaldte derfor ansøgninger målrettet kompetenceudvikling med udgangspunkt i COVID-19-krisen.

Under annonceringen var der mulighed for at søge tilskud til gennemførelse af mere generelle kompetenceudviklingstiltag såvel som mere specifikke tiltag, fx med fokus på grønne og digitale kompetencer. Kompetenceudviklingstiltagene kunne skræddersys til den enkelte virksomheds behov og muligheder.

Hent ansøgningsinformation:

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Beskrivelse af indsatsen

Indsatsen skulle reflektere de ændrede rammer og behov for videre- og efteruddannelse, som COVID-19 har medført for virksomhederne. Der blev således givet mulighed for at søge tilskud til gennemførelse af mere generelle kompetenceudviklingstiltag, der kunne supplere statslige videre- og efteruddannelsestilbud, såvel som mere specifikke tiltag, fx med fokus på grønne og digitale kompetencer.

Et projekt kunne vælge at fokusere på et eller flere behov alt efter, hvad der gav mening for de virksomheder, der forventes at deltage i projektet. Der kunne fx være projekter, der ønskede at anvende digitale løsninger i forbindelse med virksomhedernes grønne omstilling. Eller projekter, som ønskede at fokusere på mere generel opkvalificering fx forbundet med omstilling til nye arbejdsfunktioner.

Tilskudsberettigede aktiviteter kunne fx være:

Styrkelse af ledelseskompetencer, fx via netværk, mentorordninger og efteruddannelse. Specifikke aktiviteter kunne i den forbindelse være: Afklaring af ledelsens viden- og kompetenceniveau i den nuværende situation fx i forhold til fortsat at indtænke grøn omstilling og cirkulær økonomi i virksomheden, at styrke ledelsens kompetencer i forbindelse med omstilling af virksomhedens organisation, produktion m.v.

Kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere, fx via målrettede rådgivningsforløb, der tog udgangspunkt i den enkelte virksomheds konkrete behov og modenhed, herunder kompetenceudvikling fx forbundet med omstilling til nye arbejdsfunktioner, afdækning af medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov i forhold til de udfordringer COVID-19 har for virksomhedens fremtidige vækstmuligheder. Det kunne fx være i relation til grøn omstilling og cirkulær økonomi og avancerede digitale teknologier eller andet.

Kompetencetilførsel og netværk, fx via ansættelse/tilknytning af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse til konkrete udviklingsopgaver i virksomhederne, herunder facilitering i forbindelse med matchning af virksomheder og højtuddannede, netværk for virksomhedsledere og ansatte med henblik på sparring og erfaringsopbygning m.v.

Ansøgning og vejledning i ansøgningsprocessen

Ansøgning

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1, investeringsprioritet 2 om vækstrettet kompetenceudvikling.

Kommissionen havde i lyset af COVID-19 givet medlemsstaterne mulighed for at justere på kravene til projekternes effekt, så der ikke blev stillet krav til, at projekter skulle bidrage til øget beskæftigelse i de deltagende virksomheder, men i stedet var fokus på, at virksomhederne kunne fastholde antallet af beskæftigede.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen var den 18. juni 2020 kl. 12.00.

NB! Ansøgning om tillægsbevilling skulle indsendes via et særskilt ansøgningsskema (krævede NemLog-in). 

 

Vejledning

Vi anbefaler, at I beskriver jeres projektidé og sender beskrivelsen til sekretariatet, inden I indsender en egentlig ansøgning.

Sekretariatet vil herefter kontakte jer for at drøfte idéen og vejlede om det videre forløb.

Projektidéer sendes til sekretariatet senest den 1. juni 2020 på de@erst.dk

Informationsmøde

Sekretariatet afholdt webinar for ansøgere den 5. maj 2020 kl. 14.00 - 15.30. 

Her kan du læse spørgsmål og svar fra webinaret (pdf) Opdateret 10. juni 2020

Finansiering

Et projekt vil blive finansieret med i alt op til 86 mio. kr., heraf op til 67 mio. kr. fra Socialfonden og op til 19 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler.

Ansøgere kan søge socialfondsmidler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men kan ikke alene søge decentrale erhvervsfremmemidler.

Tilskuddet fra Socialfonden kan maksimalt udgøre 50 pct. af de godkendte støtteberettigede udgifter (dog op til 60 pct. i Region Sjælland).

Kontakt

Kontakt Christian Nordbek, hvis du har generelle spørgsmål om indsatsen "Morgendagens kompetencer".

Email: chrnor@erst.dk

Telefon: 35 29 16 43

Kontakt Jenny Skov Christensen, hvis du har spørgsmål om grønne eller digitale indsatser under ”Morgendagens kompetencer”

Email: jenchr@erst.dk

Telefon: 35 29 15 99