Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
12.03.2013

Millionstøtte til syddansk satsning på superiværksættere

En helt ny generation af velfærdsteknologiske vækstvirksomheder. Det er ambitionen med et nyt syddansk elitetræningscenter for velfærdsteknologi. Centret skal løfte den syddanske satsning på området og danne grobund for levedygtige vækstvirksomheder og øget velfærdsteknologisk iværksætteri og innovation i regionen. Projektet støttes med i alt 8,4 mio. kr. fra EU's Socialfond og Erhvervsstyrelsen - efter indstilling fra Syddansk Vækstforum.

Elitetræningscentret, som bliver placeret i Odense, får fokus på at tiltrække og skabe superiværksættere, som kan udvikle innovative løsninger, der kan reducere antallet af indlæggelser og samtidigt forkorte indlæggelsestiden på de syddanske sygehuse. Det skal medvirke til en markant reduktion i sygehusudgifterne - og fremme en syddansk industri inden for velfærdsteknologi.

Projektansvarlig fra Accelerace Management A/S, Peter Torstensen: 

  
Velfærdsteknologi rummer et stort vækstpotentiale, fordi der allerede nu er stor efterspørgsel på produkter og ydelser, der kan forkorte indlæggelsestider i sundhedsvæsenet. De velfærdsteknologiske løsninger og virksomheder, som centret kan medvirke til at udvikle, skal derfor kunne forbedre kvalitet og opgaveløsning i sundhedsvæsenet til gavn for både patienter, personale og ikke mindst samfundsøkonomien.

Målet med Elitetræningscenteret er blandt andet at etablere 4 - 6 virksomheder med et vækstpotentiale på mindst 250 mio. kr. En anden væsentlig målsætning er at understøtte en iværksætterkultur på området, så centret kan medvirke til skabe 10-15 serieiværksættere - og dermed lægge grundstenen til den næste generation af velfærdsteknologiske virksomheder i regionen.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst:

Jeg er meget glad for, at vi med elitetræningscenteret får mulighed for at give vores satsning på velfærdsteknologi et mærkbart løft. Centret kan i samspil med vores regionale kapitalfond Welfare Tech Invest være med til at tiltrække og udvikle superiværksættere, som skaber virksomheder med et internationalt potentiale. Det giver vækst i regionen samtidig med, at vi med nye og smarte velfærdsteknologiske løsninger kan nedbringe udgifter og frigøre resurser på vores sygehuse.

Centrets målsætninger skal realiseres ved at indgå partnerskaber med en række virksomheder og offentlige aktører, der allerede er aktive i regionen. Formålet er, at identificere interessant teknologi og potentielle iværksættere, men også at de aktuelle behov på blandt andet sygehusene bliver analyseret, så de kan matches med konkrete iværksættere og projekter. 

Centret vil fokusere på aktivt at opsøge egnede iværksætterprojekter, potentielle serieiværksættere og samarbejdspartnere i både ind- og udland, så der kan udvikles nye produkter, ydelser og viden, der gør danske virksomheder konkurrencedygtige på internationalt niveau.

Projektet modtager 900.000 kr. fra EU's Socialfond og 7,5 mio. kr. i statslig medfinansiering fra Erhvervsstyrelsen.

Kontakt

Accelerace Management A/S, Peter Torstensen, tlf. 3917 9404
Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst, tlf. 4032 5210
Erhvervsstyrelsen, Martin Kastoft Nielsen, tlf. 3546 6452

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om

EU's Socialfond på www.regionalt.dk