Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
16.03.2012

Millionstøtte fra EU til bæredygtig uddannelse på SDU

Syddansk Universitet og Green Network er gået sammen om at udvikle en ny energiinnovationsuddannelse. Projektet har efter indstilling fra Syddansk Vækstforum modtaget 1,4 mio. kr. fra EU's Socialfond til at udvikle og afprøve den ny uddannelse.

EU's Socialfond har bevilget 1,4 mio. kr. til en ny energiinnovationsuddannelse på Syddansk Universitet. Ud over universitet Green Network er en lang række af virksomheder og Ingeniørforeningen tilknyttet udviklingsprojektet. Formålet med projektet er at styrke kompetencerne inden for energi og energiinnovation i de syddanske virksomheder.

Projektet når ud til de syddanske virksomheder gennem lokalt forankrede miljønetværk. Indsatsen er et led i en sammenhængende indsats for at styrke syddanske virksomheders tilbøjelighed til at vælge nye, innovative, energirigtige løsninger i produktionen.

Projektleder hos Green Network, Dorthe Bramsen Clausen

For virksomhederne er der kun sund fornuft i at spare på energien samtidig med, at det kan føre til nye løsninger på energiområdet og få flere virksomheder til at efterspørge lavenergiløsninger i Danmark.

 

Med uddannelsen skal virksomhedernes nøglemedarbejder blandt andet lære at trimme virksomhedernes produktionsapparat i forhold til energi-forbrug, få idéer til nye lavenergiprodukter og skabe øget efterspørgsel efter lavenergiløsninger hos danske virksomheder.

Regionsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst

Det kan være en rigtig god forretning for de syddanske virksomheder at sende medarbejdere på uddannelse i energiinnovation. Med dette initiativ får vi også skabt en god forbindelse mellem de virksomheder, der forbruger energi og de virksomheder, der udvikler energieffektive teknologier. Det kan føre til nye idérige lavenergiprodukter, og dermed en dobbeltgevinst for erhvervslivet i regionen.

 

Efter at uddannelsen er testet af de første 20 kursusdeltagere, vil endnu 50 blive tilbudt 9-dages kurset, så det er et gennemtestet uddannelsesforløb, som på sigt skal indgå som en del af uddannelsesudbuddet på SDU.

Kontakt:

Green Network, projektleder Dorthe Bramsen Clausen, tlf. 7643 1222
Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst, tlf. 4032 5210
Erhvervsstyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411.

EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kroner fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og
anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om:

EU's Socialfond på www.regionalt.dk