Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.02.2021

Millioner sætter flere iværksættere i gang med grøn og cirkulær udvikling i Midtjylland

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver ekstrabevilling på 2,1 mio. kr. til Lifestyle & Design Cluster (LD Cluster), Danmarks erhvervsklynge for design, mode og møbler. Midlerne skal gå til grønne og cirkulære forretningsmodeller i iværksættervirksomheder.

"Vi skal have endnu flere virksomheder med på den grønne bølge, hvis dansk erhvervsliv skal være rustet og stå stærkt på den anden side af COVID-19-pandemien,” siger Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Hvis noget virker, så lad være med at lave det om, men udvid det i stedet. Den filosofi udløser nu en ekstrabevilling på 2,1 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til grøn omstilling.  

LD Cluster, Danmarks erhvervsklynge for design, mode og møbler, der har hovedsæde i Herning, får midlerne til at udvide projektet Rethink Business 4: Cirkulær forretningsudvikling med yderligere 15 iværksættervirksomheder, der får støtte til at udvikle nye grønne og cirkulære forretningsmodeller. Tillægsbevillingen kommer fra EU’s Regionalfond og de decentrale erhvervsfremmemidler. 

Jakob Riis: Flere skal med på den grønne bølge 

Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, er glad for at kunne støtte et solidt erhvervsfremmeprojekt med gode resultater bag sig: 

Det er med til at forenkle erhvervsfremmesystemet, når vi bygger videre på kendte og velfungerende indsatser. Og Rethink Business, der er både effektivt og efterspurgt, er en indsats, vi gerne ser udbredt fremadrettet. For vi skal have endnu flere virksomheder med på den grønne bølge, hvis dansk erhvervsliv skal være rustet og stå stærkt på den anden side af COVID-19-pandemien.” 

Rethink Business-projektet er et samarbejde mellem LD Cluster og Erhvervshus Midtjylland, som har bidraget til grøn og cirkulær omstilling i over 100 virksomheder. Aktuelt er 30 virksomheder i gang med at planlægge, hvordan grønne og cirkulære forretningsmodeller kan reducere virksomhedernes materiale- og ressourceforbrug. Og med tillægsbevillingen får yderligere 15 virksomheder mulighed for at deltage. 

Med de ekstra midler opretter vi et nyt hold med 15 iværksættervirksomheder, der får hjælp til at udarbejde og indarbejde cirkulære forretningsmodeller. Målet er, at virksomhederne får en bedre ressourceanvendelse, indblik i cirkulær tænkning og blik for de forretningsmæssige potentialer, der ligger i værdikædesamarbejder,” siger projektleder Frank Engelbrecht, LD Cluster.  

To tredjedele af de 15 virksomheder skal rekrutteres i Region Midtjylland, mens den resterende tredjedel af pladserne holdes åbne til virksomheder uden for regionen.  

Udvidelsen af LD Clusters projekt understøtter bestyrelsens fokus på at hjælpe virksomheder bedst muligt ud på den anden side af COVID-19-pandemien: 

COVID-19-krisen har været og er stadig en kæmpestor udfordring for dansk erhvervsliv, og der er brug for både store og små indsatser, når brancher og virksomheder skal genrejses. Grøn og cirkulær omstilling samt iværksætteri er centrale i denne genstart, og derfor er det fantastisk, at der er projekter som Rethink Business, som bidrager til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne på mellemlangt og langt sigt,” slutter Jakob Riis. 

Fakta om tillægsbevillinger 

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 28. maj 2020 at give tillægsbevillinger til strukturfondsprojekter via direkte tildeling uden for de ordinære ansøgningsrunder. Det skete for at sikre en hurtig og effektiv udmøntning af ikke-forbrugte midler fra EU’s Socialfond og EU’s Regionalfond samt decentrale erhvervsfremmemidler.  

På sit møde den 3. februar 2021 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse derfor besluttet at tildele i alt 13,1 mio. kr. til følgende tre projekter (ansøger i parentes): 

Kontakt 

Hvis du ønsker at vide mere om de tre projekter, der nu får en tillægsbevilling, kan du kontakte sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: 

Kommunikationskonsulent Rikke Thøfner Angel, 35 29 17 89 og rikang@erst.dk