Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
02.07.2021

Miljøvurdering af regionalfondsprogrammet for 2021-2027

Som led i udarbejdelsen af det kommende regionalfondsprogram for 2021-2027 foretages en miljøvurdering.

Erhvervsstyrelsen er på regeringens vegne i færd med at udarbejde udkast til det nationale program for EU’s Regionalfond 2021-2027. Erhvervsstyrelsen har vurderet, at regionalfondsprogrammet 2021-2027 skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingsloven. COWI er valgt som leverandør af afgrænsnings- og miljørapport.

Erhvervsstyrelsen offentliggør derfor nu den foreløbige tidsplan for miljøvurderingsprocessen.