Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
08.03.2019

Midtvejsevaluering af Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020

I 2014-2020 investerer EU’s Regionalfond og Socialfond samlet ca. 3 mia. kr. i at styrke den økonomiske vækst og jobskabelse i hele Danmark – både i byområderne og i de mere tyndt befolkede egne af landet. Det sker særligt gennem indsatser for små og mellemstore virksomheder og ved forbedring af arbejdsstyrkens kompetencer.

COWI A/S har netop afsluttet en stor evaluering af de regionalfonds- og socialfondsprojekter, som er igangsat siden programstarten i 2014 og frem til medio 2018. COWI konkluderer, at der både økonomisk og aktivitetsmæssigt er god fremdrift i udmøntningen af begge fonde. Samtidig viser evalueringen, at de igangsatte projekter bidrager til at indfri målene i de to programmer og herved også de fem mål i EU 2020-strategien om beskæftigelse, forskning og udvikling, klima og energi, uddannelse samt social inklusion.

På baggrund af anbefalinger i de to evalueringer og input fra operatørerne på en række konkrete projekter har Erhvervsstyrelsen aftalt en række mindre justeringer i de to strukturfondsprogrammer med EU-Kommissionen. Justeringerne skal medvirke til at skabe endnu større effekter i den resterende programperiode.