Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
29.01.2015

Midtjyske strukturfonds- projekter skaber job

Op til 5.000 nye job. Det er der kommet ud af private virksomhedes deltagelse i strukturfondsprojekter igangsat af Vækstforum Midtjylland i 2007-2010

Der kommer både øget omsætning og flere arbejdspladser ud af det, når Vækstforum Midtjylland fordeler midler fra EU's strukturfonde og regionale erhvervsudviklingsmidler til erhvervsrettede projekter.

Det viser en ny effektmåling, som Region Midtjylland, Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik står bag. Målingen omfatter knap 5.000 private virksomheder, som i perioden 2007-2010 var i berøring med erhvervsudviklingsprojekter med medfinansiering fra EU's strukturfonde.

Der måles på udviklingen i virksomhedernes omsætning og beskæftigelse sammenlignet med andre lignende virksomheder i en såkaldt kontrolgruppe.

Derudover opgøres det, hvad det har kostet at skabe denne udvikling. Målingen estimerer, at prisen pr. skabt job ligger et sted mellem 50.000 kroner og 240.000 kroner alt efter, hvilket indsatsområde der er tale om.

Find effektmålingen her