Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Materiale til afrapportering

Som kontraktansvarlig partner på et strukturfondsprojekt skal du to gange årligt sende en elektronisk afrapportering til Erhvervsstyrelsen. Du skal opgøre afrapporteringen ved udgangen af henholdsvis februar og august måned, medmindre du har aftalt andet med din sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen.

Styrelsen giver de regionale vækstforum-sekretariater adgang til afrapporteringen, så de også kan følge dit projekts fremdrift.

Afrapporteringen bruges til at vurdere, om projektet gennemføres som planlagt og skaber de forventede resultater. Samtidig danner afrapporteringen grundlag for udbetaling af EU-medfinansiering til projektet, og derfor er det vigtigt, at afrapporteringen er fyldestgørende og korrekt.

Vi har lavet en vejledning, som beskriver det materiale, du skal indsende i forbindelse med afrapporteringen. Vejledningen fortæller også, hvor du kan finde materialet, og du får desuden hjælp til at udfylde det. Når du har gennemgået alle punkterne, udfyldt og samlet materialet, der er listet op, kan du sende jeres afrapportering ind.


Redskaber til registrering

Materiale til afrapportering

Materiale til timeregistrering for enkeltperson

Materiale til mødeprotokol

Statsstøtte, de minimis og beregning af anden støtte