Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Materiale til afrapportering

Som tilsagnsmodtager på et strukturfondsprojekt skal I to gange årligt sende en elektronisk afrapportering til Erhvervsstyrelsen. I skal opgøre afrapporteringen ved udgangen af henholdsvis februar og august måned, medmindre I har aftalt andet med jeres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen.

Afrapporteringen bruges til at vurdere, om projektet gennemføres som planlagt og skaber de forventede resultater. Samtidig danner afrapporteringen grundlag for udbetaling af EU-tilskud til projektet, og derfor er det vigtigt, at afrapporteringen er fyldestgørende og korrekt.

Vi har lavet en vejledning, som beskriver det materiale, I skal indsende i forbindelse med afrapporteringen. Vejledningen fortæller også, hvor I kan finde materialet, og I får desuden hjælp til at udfylde det. Når I har gennemgået alle punkterne, udfyldt og samlet materialet, der er listet op, kan I sende jeres afrapportering ind.

Hent en startpakke med alle vigtige dokumenter og vejledninger til afrapportering (zip)

 

Redskaber til registrering

Materiale til afrapportering

Materiale til timeregistrering for enkeltperson efter 01-09-2018

Timeregistrering til projektmedarbejdere:

Timeregistrering til projektdeltagere:

Materiale til mødeprotokol efter 01-09-2018

Statsstøtte, de minimis og beregning af anden støtte