Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Materiale til afrapportering

Som tilsagnsmodtager på et strukturfondsprojekt skal I to gange årligt sende en elektronisk afrapportering til Erhvervsstyrelsen. I skal opgøre afrapporteringen ved udgangen af henholdsvis februar og august måned, medmindre I har aftalt andet med jeres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen.

Afrapporteringen bruges til at vurdere, om projektet gennemføres som planlagt og skaber de forventede resultater. Samtidig danner afrapporteringen grundlag for udbetaling af EU-tilskud til projektet, og derfor er det vigtigt, at afrapporteringen er fyldestgørende og korrekt.

Vi har lavet en vejledning, som beskriver det materiale, I skal indsende i forbindelse med afrapporteringen. Vejledningen fortæller også, hvor I kan finde materialet, og I får desuden hjælp til at udfylde det. Når I har gennemgået alle punkterne, udfyldt og samlet materialet, der er listet op, kan I sende jeres afrapportering ind.

Hent en startpakke med alle vigtige dokumenter og vejledninger til afrapportering (zip)

 

Redskaber til registrering

Materiale til afrapportering

Materiale til timeregistrering for enkeltperson efter 1. september 2018

Timeregistrering til projektmedarbejdere:

Timeregistrering til projektdeltagere:

Materiale til mødeprotokol efter 1. september 2018

Statsstøtte, de minimis og beregning af anden støtte