Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
01.05.2019

Markant satsning på grøn og cirkulær omstilling i SMV’er skal styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft

Flere små og mellemstore virksomheder skal i gang med grøn og cirkulær omstilling til gavn for virksomhedernes konkurrencekraft og miljøet. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 96 mio. kr. til en satsning inden for området. Indsatsen finansieres af EU’s Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler.  

Bæredygtighed, cirkulær økonomi og grønne forretningsmodeller er højt på dagsordenen i stadig flere sammenhænge – og med god grund. Udover gevinster for klima og miljø rummer cirkulære og grønne forretningsmodeller et stort potentiale for at styrke danske virksomheders konkurrencekraft.

I praksis er vejen til grøn og cirkulær omstilling dog ofte svær at gennemskue, ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder. Derfor annoncerer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu efter operatører, der vil gennemføre en indsats for at fremme grøn og cirkulær omstilling i SMV’er.

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

Det kan være ekstremt udfordrende for danske SMV’er at realisere potentialet ved omstilling til nye grønne og cirkulære forretningsmodeller. Virksomhederne mangler ofte den nødvendige kapacitet og viden på området. Derfor glæder det mig, at vi i bestyrelsen nu kan sætte gang i et stort, landsdækkende initiativ, der med udgangspunkt i virksomhedernes behov og efterspørgsel skal hjælpe især de mindre danske virksomheder til at udnytte forretningspotentialet forbundet med grøn og cirkulær omstilling.”

Landsdækkende grøn og cirkulær indsats

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter indsatsen med afsæt i Strategi for decentral erhvervsfremme 2019. Målet er at styrke den grønne og cirkulære omstilling i danske SMV’er, så virksomhederne opnår en forbedret ressourceeffektivitet til gavn for både konkurrencekraft, eksport og miljø. Indsatsen skal være landsdækkende og udføres i et stærkt partnerskab af en eller flere operatører med involvering fra erhvervslivet og andre relevante aktører.

Fakta

Initiativet skal være landsdækkende og målrettet små og mellemstore virksomheder med potentialer inden for ressourceeffektivisering og øget cirkulær økonomi, herunder nye forretningsmodeller. Store virksomheder kan også deltage i indsatsen.

Initiativet skal tage afsæt i tre delindsatser:

  • Højere værdiudnyttelse af materialer
  • Potentialer ved cirkulær design og produktudvikling samt nye forretningsmodeller
  • Øget plastgenanvendelse

Der er afsat 96 mio. kr. til initiativet. Midlerne kommer fra EU’s Regionalfond (81 mio. kr.) og decentrale erhvervsudviklingsmidler (15 mio. kr.).

Find ansøgningsmateriale, link til ansøgningsskema m.m. 

Ansøgningsfristen er den 27. juni 2019.

Mandag den 6. maj 2019 kl. 13-15 holder Erhvervsstyrelsen informationsmøde om indsatsen. Mødet holdes hos Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 24. september 2019, hvorefter ansøgere vil blive meddelt tilsagn eller afslag.

Kontakt

Hvis du er potentiel ansøger (operatør) og vil vide mere om initiativet og tilskudsmulighederne, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Hans Henrik Nørgaard på telefon 3529 1755 eller mail haheno@erst.dk.