Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Lovgrundlag

Den decentrale erhvervspolitik realiseres i henhold til lov om erhvervsfremme.

Formålet med lov om erhvervsfremme er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem fremme af konkurrenceevne og globalisering. I praksis skal det ske ved indsatser, der sigter mod:

  • at forbedre og udbygge rammerne for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel
  • at fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt
  • at fremme den regionale erhvervsudvikling og beskæftigelse
  • at styrke de offentlige myndigheders samarbejde om erhvervsudvikling
  • at udvikle samarbejdet mellem offentlige myndigheder og de private erhverv om erhvervsudvikling.

Loven har endvidere til formål at sikre en sammenhængende indsats for vækst og udvikling.