Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Lovstof

Love og regler

Her kan du finde relevant lovstof om EU's strukturfonde og EU's Globaliseringsfond.

Der gælder forskellige regler, alt efter hvilken EU-budgetperiode konkrete projekter hører under.

Find regelsamling for 2014-2020