Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Danske love og bekendtgørelser

Erhvervsfremme

Strukturfonde

Territorialt samarbejde

Lov nr. 309 af 30. april 2008 om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)  som ændret ved lov nr. 127 af 11. februar 2014