Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.12.2018

Lov om erhvervsfremme vedtaget i Folketinget

Folketinget har netop vedtaget lov om erhvervsfremme. Med loven reduceres de administrative niveauer i offentlig erhvervsfremme fra tre til to, og samtidig nedsættes Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Fra 1. januar 2019 kommer offentlig erhvervsfremme til at se markant anderledes ud i Danmark. Folketinget har netop vedtaget en ny lov om erhvervsfremme, der betyder, at de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd nedlægges fra årsskiftet. I stedet etableres Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der skal være garant for en efterspørgselsdrevet erhvervsfremmeindsats. Det nye set-up skal gøre det lettere for virksomheder at deltage i erhvervsfremmeinitiativer og søge midler. 

Læs pressemeddelelsen fra Erhvervsministeriet

Sekretariat i Silkeborg

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil blive betjent af et sekretariat under Erhvervsstyrelsen. Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen eller sekretariatet, hvis du vil vide mere om det nye erhvervsfremmesystem og bestyrelsens rolle. Det gælder også, hvis du ønsker at drøfte konkrete projektidéer, eller hvis du vil vide mere om, hvordan du søger erhvervsfremmemidler efter årsskiftet. 

Sekretariatet kan kontaktes på mail: deb@erst.dk og telefon: 35 29 17 17.