Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Løbende registrering og dokumentation

I tog stilling til mange ting, da I skrev jeres ansøgning - statsstøtte, udbudsregler, projektaktiviteter, budgetter og tidsplaner. Når projektet er i gang, skal I afrapportere på, om disse forudsætninger holder.

Når jeres projekt er i gang, skal I løbende forholde jer til, om projektets indhold rent faktisk svarer til det, I har fået EU-tilskud til.

Kontakt os ved væsentlige ændringer

Sker der væsentlige ændringer, kan forudsætningen for, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse prioriterede netop jeres projekt, have ændret sig. Derfor skal I kontakte os, hvis der sker væsentlige ændringer i projektet.

Det gælder fx ændringer i:

  • aktiviteterne
  • kredsen af økonomiske partnere
  • projektperioden
  • budgettet
  • det tilskud, som virksomheder får i projektet
  • effekterne
  • antallet af projektdeltagere eller virksomheder.

Er I i tvivl, så kontakt jeres sagsbehandler. Vi vurderer, om ændringen er væsentlig, og forelægger i så fald dit ændrede projektforslag for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I må derfor regne med, at der kan gå noget tid, før I kan få svar på ønsket om en væsentlig ændring.

Har I spørgsmål til lovgivning?

Erhvervsstyrelsen fortolker reglerne for EU-tilskud fra strukturfondene, men vi er ikke eksperter på andre retsområder. Hvis vi kan, henviser vi jer i stedet til den rette myndighed.

Har I derimod brug for rådgivning fra fx en advokat, kan udgiften være støtteberettiget, hvis den alene udspringer af projektet og derfor er projektrelevant.

Her kan I finde relevante love og regler om EU's strukturfonde