Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Konkurrenceudsat pulje

Strukturfondene, herunder den konkurrenceudsatte pulje, skulle i perioden 2007-2013 bidrage til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i hele Danmark.

Den konkurrenceudsatte pulje var en del af den samlede danske strukturfondsindsats i perioden 2007-2013. I forbindelse med den politiske aftale om den regionale fordeling af strukturfondsmidlerne for perioden 2007-2013 blev det besluttet, at 10 pct. af midlerne skulle fordeles til de mest perspektivrige projekter efter konkurrence - altså som den konkurrenceudsatte pulje.

Formålet med den konkurrenceudsatte pulje var at målrette en del af strukturfondsmidlerne mod større, samlede strategiske satsninger med henblik på at styrke de danske virksomheders vækst og konkurrenceevne.

Temaer for puljen blev valgt og udbudt af Danmarks Vækstråd, så de afspejlede aktuelle erhvervspolitiske udfordringer. Temaerne lå inden for rammerne af de operationelle strukturfondsprogrammer 2007-2013 under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse.

I venstremenuen finder du de temaer, som blev udbudt.