Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Konkurrenceevneredegørelser

Erhvervsstyrelsen udarbejder hvert år en regional konkurrenceevneredegørelse. Redegørelsen indeholder nøgletal om den regionaløkonomiske udvikling i Danmark.

Den største udfordring i samtlige regioner er fortsat at få styrket væksten i produktiviteten, som i en årrække har været betydeligt svagere end i udlandet.

Redegørelsen gør status på den regionale udvikling i Danmark med særlig fokus på de områder, hvor de regionale vækstfora kan bidrage til at styrke rammevilkår og præstationer. Det gælder fx uddannelse, innovation og iværksætteri. De regionale udfordringer på disse områder er i høj grad udfordringer, der også gælder for hele Danmark.