Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
02.05.2014

Konference: 3 EU-milliarder til dansk vækst og beskæftigelse

Hvordan får Danmark det optimale ud af milliardinvesteringerne fra EU's Regionalfond og EU's Socialfond de næste 7 år? Det er det gennemgående tema, når Erhvervsstyrelsen den 5. maj 2014 slår dørene op til en kick-off konference for fondenes investeringsmuligheder i 2014-2020. Konferencen finder sted i Torvehallerne i Vejle

På konferencen vil man blandt andet kunne høre EU-Kommissionen tale om, hvordan fondene kan fremme vækst og beskæftigelse i Danmark.

Det skal fx ske gennem investeringer i små- og mellemstore virksomheder, iværksættere, bedre uddannelser og opkvalificering af den danske arbejdsstyrke.

Erhvervsstyrelsen vil på dagen præsentere nye nationale tal for, hvad der er kommet ud af indsatsen i 2007-2013, og hvilken effekt indsatsen har haft på blandt andet jobskabelse, omsætning og indtjening i de mange tusinde private virksomheder, som har deltaget i projekter, der er medfinansieret med midler fra Regionalfonden og Socialfonden.

Regional vækst, iværksætteri og erhvervsuddannelser

De regionale vækstfora investerer hovedparten af midlerne fra fondene, i alt ca. 2,4 mia. kr., i konkrete regionale vækst- og beskæftigelsesinitiativer.

Derfor vil næstformand i Danske Regioner, Carl Holst, tale om, hvordan de regionale vækstfora i de kommende år vil arbejde målrettet med at omsætte midlerne til mere vækst og beskæftigelse.

Øvrige talere vil blandt andre være formand for Danmarks Vækstråd Lars Nørby Johansen og Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Dagen vil også byde på debatter om fondenes bidrag til at fremme iværksætteri, og hvordan fondene kan være med til at sikre, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse i 2014-2020.

Der er 450 tilmeldte deltagere fra hele landet.

Pressen er velkommen.

Kontakt: Erhvervsstyrelsen, kommunikationsmedarbejder Martin Kastoft Nielsen, tlf. 3529 1789

 

Fakta om EU's Regionalfond og EU's Socialfond 2014-2020

Fakta om regional- og socialfondsprogrammerne 2014-2020
Regionalfonden vil i 2014-2020 have særligt fokus på at fremme vækst og beskæftigelse i små- og mellemstore virksomheder og have følgende indsatsområder:

  • Styrket innovation i SMV'er: Investering i innovative samarbejder mellem SMV'er og vidensinstitutioner, udvikling af klyngeorganisationer mv.
  • Flere vækstvirksomheder: Investering i screening af vækstpotentiale i SMV'er og efterfølgende køb af rådgivning til udarbejdelse af vækstplaner.
  • Energi- og resurseeffektive SMV'er: Investering i screening, rådgivning og implementering af mere resurseeffektiv produktion/grønne forretningsmodeller i SMV'er.
  • Bæredygtig grøn byudvikling: Investering udviklingsprojekter inden for vand, bygninger og affaldshåndtering i byer med mere end 30.000 indbyggere

Socialfonden har primært fokus på iværksætteri og uddannelse og består af følgende indsatsområder:

  • Iværksætteri og jobskabelse: Investering i fx vejledning, støtte og uddannelse inden for iværksætteri og vækstrettede kompetenceløft i virksomheder.
  • Mobilitet på tværs af landegrænser (EURES): Investering i blandt andet tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft.
  • Inklusion via uddannelse og beskæftigelse: Investering i støtte til socialøkonomiske virksomheder, social inklusion af grupper med særlige udfordringer mv., som skal sikre, at flere kommer i ustøttet beskæftigelse.
  • Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse: Investering i erhvervsuddannelser og erhvervsfaglig uddannelse af voksne og videregående uddannelser, fx i form af talentudviklingsforløb, vejledning af unge, udvikling af praktikordninger.

Der tages forbehold for EU-Kommissionens endelige godkendelse af de danske programmer for Regionalfonden og Socialfonden