Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Omsætning af spildprodukter til vækst og energibesparelser

Omdannelse af spildprodukter til vækst og energibesparelser er ambitionen med 48 mio. kr. fra EU's Regionalfond, som udvalgte kommuner kunne søge til at genanvende byggeaffald og spildevand i nye bæredygtige løsninger på byernes ressource- og miljøproblemer. Formålet er fremme innovation og vækst i byernes små og mellemstore virksomheder og reducere byernes energiforbrug.

De 48 mio. kommer fra EU's Regionalfond og er af EU-Kommissionen øremærket til at realisere det vækst- og miljømæssige potentiale, der ligger i at løse nogle af de problemer, der er forbundet med urbaniseringen. Altså det faktum, at mennesker i stigende grad søger mod byerne.

Urbaniseringen er en stor udfordring. Tilflytningen til byerne stiller store krav til ressourcer og belaster miljøet i stigende grad. Det er en udfordring med indbygget potentiale. Især for de virksomheder, som skal være med til at udvikle konkrete løsninger, som i bedste fald kan blive til et eksporteventyr. Men også for kommunerne, som kan opnå energibesparelser.

Ansøgningsfristen var den 20. april 2015.

 

Vil du vide mere?

Læs mere om puljen til bæredygtig, grøn byudvikling udvikling - og hvilke kommuner, der kan ansøge.