Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
12.02.2015

Kommuner skal omsætte spildprodukter til vækst og energibesparelser

Det er ambitionen med 48 mio. kr. fra EU's Regionalfond, som udvalgte kommuner nu kan søge til at genanvende byggeaffald og spildevand i nye bæredygtige løsninger på byernes ressource- og miljøproblemer. Formålet er fremme innovation og vækst i byernes små og mellemstore virksomheder og reducere byernes energiforbrug.

De 48 mio. kommer fra EU's Regionalfond og er af EU-Kommissionen øremærket til at realisere det vækst- og miljømæssige potentiale, der ligger i at løse nogle af de problemer, der er forbundet med urbaniseringen. Altså det faktum, at mennesker i stigende grad søger mod byerne.

Urbaniseringen er en stor udfordring. Tilflytningen til byerne stiller store krav til ressourcer og belaster miljøet i stigende grad. Det er en udfordring med indbygget potentiale. Især for de virksomheder, som skal være med til at udvikle konkrete løsninger, som i bedste fald kan blive til et eksporteventyr. Men også for kommunerne, som kan opnå energibesparelser.

Kommuner med større byer kan søge midler

Den nye ordning er forbeholdt kommuner, som rummer byer eller sammenhængende byområder med over 30.000 indbyggere.

Kommunerne kan søge medfinansiering fra Regionalfonden til at gennemføre dele af integrerede bystrategier. Det skal ske gennem projekter, som kommunerne selv vælger, men som skal øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder og reducere energiforbruget i byerne. Strategierne kan tage afsæt i allerede eksisterende strategier som fx kommuneplaner eller såkaldte Agenda 21-strategier.

Ansøgningerne vil derfor blive vurderet på baggrund af de strategier, som kommunerne kan fremvise. Strategierne skal være integrerede. Det vil sige, at de skal favne bredt, fx ved også at omfatte klimamæssige og sociale forhold.

Ansøgningerne vil også blive vurderet på de overordnede projektideer ¿ og de forventede effekter af indsatsen. Projekterne skal være med til at gøre danske byer mere bæredygtige og ligge inden for rammerne af ordningen. Det vil sige, at de skal fokusere på at udvikle nye metoder eller teknologier til at udnytte byggeaffald eller spildevand som en ressource og efterfølgende formidling af resultaterne.

Ansøgningerne behandles af et indstillingsudvalg, som udvælger og indstiller et mindre antal ansøgninger til Erhvervsstyrelsen, der i sidste ende træffer afgørelse om tildeling af EU-medfinansiering fra Regionalfonden.

 

Ansøgningsfristen er den 20. april 2015.

Kom til informationsmøde

Interesserede kan høre nærmere om ordningen på et informationsmøde hos Kolding Kommune den 23. februar og finde yderligere information om ansøgning og udvælgelseskriterier i ansøgningsmaterialet.

 

Fakta

72 mio. kr. fra EU's Regionalfond er øremærket bæredygtig, grøn byudvikling

Kommuner med byer på over 30.000 indbyggere kan søge midlerne, der udmøntes i tematiserede ansøgningsrunder.

I første omgang udbydes 48 mio. kr. til indsatser inden for byggeaffald og spildevand.

Kommunerne kan søge midlerne til implementering af dele af integrerede bystrategier - gennem konkrete projekter.

Projekter under ordningen skal have fokus på at udvikle nye metoder og teknologi med henblik på at reducere energiforbruget og skabe flere innovative SMV'er

Ansøgninger til ordningen vurderes i et indstillingsudvalg. Udvalget indstiller et mindre antal projekter til Erhvervsstyrelsen, som træffer endelig afgørelse om tildeling af midler fra Regionalfonden