Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
30.12.2020

Køkkenrobotten lærte at holde på et løg i sjællandsk EU-projekt

Virksomheder står i kø for at deltage i et innovationssamarbejde i det EU-støttede projekt Innovationsdistrikt Sjælland. Et af dem er på vej med en opfindelse, der kan gøre livet lettere i storkøkkener.

At skære grøntsager kan være et hårdt og nedslidende arbejde for ansatte i restauranter og storkøkkener. Nu er en dansk robot-kokkekniv snart på markedet – godt hjulpet af et innovativt regionalfondsprojekt på Sjælland. Foto: Colourbox

Hvordan får man en robotarm til at holde fast på et løg, og hvordan får man en robot til at afgøre, om løget er råddent og skal smides ud?

Det er nogle af de mange spørgsmål, som iværksætteren Jacob Rybov fra virksomheden Gastroform har fået svar på i strukturfondsprojektet Innovationsdistrikt Sjælland. Projektet drives af innovationslaboratoriet CORO, Co-lab Roskilde i et bredt partnerskab med Professionshøjskolen Absalon, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi. Projektet er støttet af EU’s Regionalfond med 18,3 mio. kr.

Projektet har hjulpet Jacob Rybov tættere på at færdiggøre Prepping Robot – en innovativ knivrobot, som sparer køkkenmedarbejdere for nedslidende skærearbejde. Robotten skal indgå som en central del af et endnu større projekt, som iværksætteren har arbejdet på i tre år i virksomheden Gastroform: Et fuldautomatisk køkken.

Vi ser store markedsmæssige muligheder i Prepping Robot som et parallelprodukt, der kan sælges sammen med vores fuldautomatiske køkken. Knivrobotten kan skaleres ned til mindre behov, og den kan være en løftestang for salg af et fuldautomatisk køkken, som er en økonomisk stor beslutning for en virksomhed,” siger Jacob Rybov.

Rybov har fået hjælp via CORO, Co-lab Roskildes faste opskrift på et succesrigt innovationssamarbejde: Gastroform blev matchet med en anden SMV, Hertech, og eksperter fra en videninstitution, DTU, , og en virksomhed i fødevarebranchen, Simple Feast blev koblet på som repræsentant for markedet.

Karolina E. Osipowska, direktør i CORO, Co-lab Roskilde:

To virksomheder, der går sammen med en videninstitution, kan skabe noget interessant. Når man kobler en markedsrepræsentant på, altså en potentiel kunde med et reelt behov eller et problem, kvalificeres og accelereres udviklingsprocessen, og produktet kommer hurtigere på markedet.”

Karolina E. Osipowska er direktør for innovations-laboratoriet CORO, Co-lab Roskilde, som kører projektet Innovationsdistrikt Sjælland. Foto: CORO, Co-lab

Det viste sig, at Jacob Rybovs knivrobot faktisk ramte et behov i restaurant- og fødevarebranchen, konkret hos måltidskasse-kæden Simple Feast. Ligesom mange andre virksomheder i branchen bruges der i Simple Feast mange arbejdstimer på rutineopgaver som at hakke, snitte og skære grøntsager, og derfor gik Simple Feast sammen med Gastroform ind i et udviklingsforløb om knivrobotten.

Og der er behov for opfindelsen, siger Jacob Rybov:

Virksomhederne er generelt interesserede i at bruge deres medarbejderes kompetencer dér, hvor de gør mest gavn – blandt andet ude ved kunderne. Desuden er skærearbejdet hårdt og nedslidende for køkkenpersonalet, og det gør det ikke nemmere for en virksomhed at skaffe arbejdskraft.”

Hvordan holder en robot på et løg?

Jacob Rybov har selv udviklet softwaren til skærerobotten, og de mekaniske dele er udviklet i et samarbejde med den mekaniske udviklingsvirksomhed Hertech, som blandt andet skulle finde ud af, hvordan en robot holder på et løg. DTU Compute har bidraget med eksperthjælp inden for kunstig intelligens og kamerateknologi, og hos DTU Fysik fandt Rybov test- og produktionsfaciliteter.

Der findes allerede automatiske skæremaskiner på markedet, men mange er primitive og ødelægger grøntsagen. Derfor har vi valgt at sætte en kniv for enden af en robotarm, som kan efterligne en koks bevægelser. Og den skal kunne gøre det hurtigt,” siger Jacob Rybov, der håber at få prototypen på skærerobotten færdig i løbet af 2021.

Store muligheder i SMV’er

For direktør Karolina E. Osipowska viser Innovationsdistrikt Sjælland, at der gemmer sig store muligheder for innovation i SMV’erne.

Langt størstedelen af SMV’erne i Danmark kommer aldrig i nærheden af ressourcer og hjælp til udvikling og innovation. Det er denne store gruppe af virksomheder, vi har tag i - det tavse flertal,” siger direktøren for CORO, Co-lab Roskilde.

Christina Melgaard, projektleder hos CORO, Co-lab Roskilde, supplerer:

Projektet er sat i verden for at højne innovationen i virksomhederne på Sjælland, og det gør vi ved at tilbyde en favorabel pakke til virksomhederne.”

Projektet tilbyder blandt andet virksomhederne facilitering, medfinansiering til virksomhedens udviklingstimer, juridisk bistand og match making med forskere, andre SMV’er og markedsrepræsentanter.

For eksempel indgår Christina Melgaard selv i projektet Prepping Robot som en facilitator, der skal mindske den administrative byrde, så virksomhederne kan fokusere på udviklingen.

Projekt ligger over målet

Projektet er kommet langt i løbet af de første to års levetid. Målet er minimum 12 innovationssamarbejder, inden projektet slutter med udgangen af december 2021, og lige nu er innovationssamarbejde nummer 14 på vej i hus. Fælles for alle samarbejder er, at der skal udvikles løsninger, der er klar til markedet, og som lever op til FN’s Verdensmål.

Direktør Karolina E. Osipowska fremhæver mangfoldigheden i Innovationsdistrikt Sjælland som motor for den gode udvikling.

Der skabes nye løsninger til gavn for samfundet, når virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner på tværs af brancher mødes. Vores brede partnerkreds og de mange forskelligartede indsatser sikrer, at vi kommer bredt ud til mange virksomheder i mange brancher – fra robotter over turisme til socialøkonomiske forretningsmodeller,” siger CORO, Co-lab Roskilde direktøren og slutter:

Vi tror på, at innovation skabes via denne mangfoldighed af brancher, virksomhedstyper og -størrelser. Og vores styrke er, at vi er en neutral matchmaker – her har vi ingen kasketter på.”

 

FAKTA Om ”Innovationsdistrikt Sjælland”

Innovationsdistrikt Sjælland styrker innovationen hos SMV’er i Region Sjælland gennem forløb, hvor virksomheder samarbejder med videninstitutioner og markedsrepræsentanter. SMV’erne udvikler via projektet nye koncepter og løsninger, som kan øge innovationsevnen og konkurrencekraften i regionen.

Projektets mål er at skabe minimum 12 nye innovationssamarbejder, som skal udvikle, teste og validere et nyt produkt eller en løsning. Innovationsdistrikt Sjælland startede i december 2018 og slutter med udgangen af december 2021. EU’s Regionalfond har finansieret projektet med 18,3 mio. kr. Partnerkredsen består af CORO, Co-lab Roskilde, Professionshøjskolen Absalon, Danmarks Tekniske Universitet, Zealand – Sjællands Erhvervsakademi.

Læs mere om Innovationsdistrikt Sjælland i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om Innovationsdistrikt Sjælland på projektets hjemmeside

FAKTA Om EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne

  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive.

  • Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med over 30.000 indbyggere