Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.03.2020

Koden er knækket til digital vækst for Christinas byggefirma og andre virksomheder på Sjælland

Hvor skal vi starte? Hvem skal vi sende afsted? Og hvad skal de lære? Spørgsmålene står i kø hos små og mellemstore virksomheder, der vil med på vækstvognen. Et strukturfondsprojekt har på kort tid vist vejen til digitalisering og kompetenceløft til medarbejdere for en række virksomheder på Sjælland.

Administrerende direktør Christina Fobian Wiemann, CH Byg, gjorde brug af EU-projektets tilbud om korte, målrettede kurser, da byggevirksomhedens faglærte hånd-værkere skulle lære mere om digital dokumentation fra byggepladserne. Foto: Digitale Veje til Vækst

Hvis en virksomhed vil klare sig i fremtiden og har et håb om vækst og eksport, skal den ud over stepperne, få digitaliseret produktionen og løftet medarbejdernes digitale kompetencer. Det har man hørt før, men hvordan skaber man plads til digitalisering og udvikling i dagligdagen, når de fleste ressourcer i virksomheden er optaget af produktion og salg?

På Sjælland er strukturfondsprojektet Digitale Veje til Vækst i lidt over halvandet år blevet løsningen for mange små og mellemstore virksomheders digitale udfordringer. De har fået en individuelt tilpasset vækstplan eller et skræddersyet forløb med digitalt kompetenceløft af medarbejdere.

Digitalt kompetenceløft i 45 virksomheder

Projektet har i sin korte levetid fået overvældende tilslutning fra virksomheder på Sjælland og Lolland-Falster, og resultaterne ligger langt over forventning. I dette kvartal når projektet op på 30 virksomheder med godkendte vækstplaner, og yderligere 20 virksomheder er i gang med et vækstplansforløb. Når projektet slutter i 2021, er målet mindst 60 virksomheder med en vækstplan – og mindst 10 nye vækstvirksomheder. På kompetencedelen er forventningen, at 333 medarbejdere har fået nye digitale færdigheder.

Vi har knækket koden til den digitale vækst i virksomhederne. 85 procent af de virksomheder, der foreløbig har lavet en vækstplan, agter at gennemføre hele planen eller dele af den. Og der er gennemført effektive kompetenceløft af flere end 150 medarbejdere i snart 45 virksomheder.”

Sådan siger projektleder Stine Mortensen fra Erhvervsakademi Sjælland i Køge, der er operatør på Digitale Veje til Vækst.

Virksomhederne har lært at se deres egne ”blinde pletter”, og for mange har det været helt afgørende at have været med en tur oppe i ”helikopteren” med rådgiveren. Og når helikopteren lander, og de i fællesskab har afsøgt virksomhedens digitale potentiale, fører det direkte til konkrete anvisninger og handlingsplaner, som kan implementeres i direkte forlængelse af vækstplansprojektet,” siger Stine Mortensen.

Vækstvirksomhed fik gearet vækstplanen

Primoreels i Vipperød ved Roskilde, der producerer avancerede låg til yoghurtprodukter, har brugt Digitale Veje til Vækst til digitalt at geare sig til mere eksport, produktion i udlandet og avancerede samarbejder. Virksomheden har i de senere år præsteret en markant vækst og har i dag 90 pct. af sin omsætning på eksport.

Projektkoordinator og kvalitetskoordinator Christoffer Aarslew fra Primoreels forklarer:

Vi har det klassiske problem for en mindre virksomhed: Vi er vokset og vokset, har bygget på vores systemer og løst det med Excel, men pludselig er det slet ikke tilstrækkeligt. Samtidig mærker vi de digitale krav på nærmarkederne tydeligere. Det hele er bare blevet meget mere komplekst, og det stiller krav til vores digitalisering."

Med hjælp fra en rådgiver fra Digitale Veje til Vækst fik virksomheden lavet en vækstplan, der primært betyder farvel til Excel-ark og ad hoc-løsninger og goddag til en fuldt integreret ERP-løsning. Ambitionen er at implementere store dele af vækstplanen i løbet af 2020, siger Christoffer Aarslew, som er begejstret for håndsrækningen fra EU-projektet.

Det digitale vækstforløb har betydet, at Primoreels for alvor har fået sat fokus på et område, som vi godt vidste, at vi som virksomhed haltede efter på. Nu har vi fået en total 360-graders analyse og derigennem afdækket muligheder med digitalisering,” siger Christoffer Aarslew.

Han roser projektets grundkonstruktion med tilknyttede rådgivere.

Vi fik sat fokus på udfordringen på en helt anden måde, end hvis vi selv skulle arbejde med det, og den tilknyttede rådgiver skabte ro omkring processen, fordi han har gjort det 100 gange før, kender virksomhedernes behov og kan anbefale hvordan vi gør. Uden en rådgiver havde vi helt sikkert ikke nået samme resultat,” siger Christoffer Aarslew.

Særligt behov på Sjælland

Vækstplaner skal vise virksomhederne konkrete potentialer ved digitalisering. Recepten er enkel: Hvis man kan frigøre ressourcer på grundlag af mere digitalisering, kan man fx bruge mere tid på kunderne - altså dér, hvor værdien skabes. Det er en udfordring, som virksomhederne over hele landet kæmper med, men på Sjælland er er udfordringen større, og flere undersøgelser viser, at virksomheder i Region Sjælland er mindre digitaliserede.

Der er virkelig behov for, at virksomhederne på Sjælland får hjælp til at digitalisere. På Sjælland er virksomhederne mindre, og det er sværere at rekruttere medarbejdere med ny digital viden. En af årsagerne er, at den veluddannede arbejdskraft søger mod København, og derfor har vi et særskilt fokus på også at få højnet de digitale kompetencer blandt medarbejderne, der skal omsætte rådgivernes anvisninger til konkret værdi og vækst,” siger projektleder Stine Mortensen.

Digitale Veje til Vækst har med sine to selvstændige forløb – Vækstplan og Kompetence – sigtet direkte efter virksomhedernes behov. Dels behovet for at udvikle ledelsens opmærksomhed på digitalisering omsat til konkrete handlingsplaner, dels nøglemedarbejdernes kompetencer, så der kan arbejdes med de nye digitale initiativer. Langt de fleste virksomheder har valgt at lægge ud med vækstplan-forløbet.

De to projekter kører uafhængigt af hinanden – og med EU’s strukturfonde som en stærk motor: Digitale Veje til Vækst – Vækstplan støttes med 7,3 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, og EU’s Socialfond støtter Digitale Veje til Vækst – Kompetence med 10,1 mio. kr.

I praksis har det vist sig, at langt de fleste virksomhederne først laver en vækstplan og derefter – når virksomhedens behov er analyseret - igangsætter et forløb med kompetenceudvikling for medarbejdere,” siger Stine Mortensen.

Næstved-virksomheden Ropox A/S fik først en vækstplan og sendte siden en gruppe medarbejdere afsted på et kompetenceløft-forløb. Nu er ”vækstplan” og ”kompetencer” fast ingrediens i virksomhedens strategi, siger Peter Bjaldby, chef for forretningsudvikling. Foto: Digitale Veje til Vækst

Dén model valgte Næstved-virksomheden Ropox A/S, som udvikler og sælger hjælpemidler og møbler til personer med funktionsnedsættelse samt udstyr til ergo- og fysioterapeutisk genoptræning. Ropox fik først en vækstplan, og derefter deltog seks medarbejdere i flere individuelt tilpassede kompetenceløft.

 

Vækstplan gik direkte ind i strategien

Vi manglede noget viden om vores kunder, og vi er blevet en del klogere bare på dette forløb. Alle taler om robotter og Internet of Things, men for ikke at fare ud i blinde, ønskede vi at få mere viden om, hvilke digitale produkter vores kunder egentlig efterspørger,” siger Peter Bjaldby, chef for forretningsudvikling. ”Vi ser et must i at have både vækstplan og kompetenceudvikling, og i både bestyrelse og på lederplan er det nu fast på dagsordenen at tale digitalisering. Og det er blevet et helt centralt element i vores vækstplan at være på forkant med vores kunder.”

Et centralt fokus i Kompetence-projektet har været at give virksomhederne korte, praktiske og individuelt tilpassede forløb. Det har byggevirksomheden CH Byg A/S fra Borup, der har ca. 50 ansatte, brugt til at give sine faglærte håndværkere et kompetenceløft på et vigtigt område: Digital dokumentation.

Digitale Veje til Vækst strikkede et forløb over tre dage sammen og afviklede det på en af virksomhedens byggepladser, så alle tilknyttede i det byggeprojekt kunne deltage. Medarbejderne kunne hurtigt se en idé i at ændre eksisterende arbejdsgange og metoder.

Christina Fobian Wiemann, administrerende direktør i CH Byg, fortæller, at virksomheden har været digital i mange år, men manglede at få de faglærte håndværkere med.

Derfor lavede vi et sjovt projekt, hvor de skulle lære at lave bedre digital dokumentation fra byggepladserne. Det lykkedes, og nu kan vi levere det, som kunderne efterspørger. Og det er blandt andet at kvalitetssikre udført arbejde gennem stillbilleder og videoer - og samtidig erstatte bunker af papirer og endeløse rækker med mapper.

Hun havde også en anden dagsorden med projektet:

Håndværk bygger på gamle, stolte traditioner, hvor der ikke har været den store udvikling gennem tiden. Men sådan er det ikke længere. Gennem det seneste årti er der virkelig sket noget, og sådan vil det også være i fremtiden, tror vi. Tidligere var det fx byggelederne, som stod for den digitale dokumentation på byggepladserne, men nu skal alle kunne dokumentere selv.  Derfor er det vigtigt for os, at vi allerede nu er med til at ændre det ”mindset”, der er i branchen – og også blandt vores faglærte,” siger CH Byg-direktøren.

Tidligere var det byggelederne i CH Byg, der stod for at tage fotos og optage videoer af udført arbejde. Efter et kompetenceforløb i ”Digital Veje til Vækst” ligger ansvaret for dokumentation fra arbejdspladserne ikke længere kun på nøglepersoner som murerformand Kim Belmark, men er lagt ud til den enkelte håndværker. Foto: Digitale Veje til Vækst

Chauffører på skolebænken

Også vognmands- og chaufførbranchen på Sjælland er ved at få et kompetenceløft i Digitale Veje til Vækst. Branchen oplever en stigende grad af digitalisering, og blandt andet er det nu et krav fra DSV Transport, at man kan håndtere en app, hvis man skal køre for koncernen. Derfor skal 150 chauffører fra ca. 35 vognmænd på Sjælland igennem et kursus på cirka fem timer, hvor de lærer at arbejde grundlæggende digitalt.

Også her er forløbet indrettet efter virksomhedernes behov.

Det minder om sidemandsoplæring, og man sidder 15 mand sammen. Vi underviser fredag og nogle gange om lørdagen, når chaufførerne har tid, og så vi ikke lægger vognmændene ned. Mandag skal de kunne betjene app’en,” forklarer projektleder Stine Mortensen.

FAKTA OM Digitale Veje til Vækst – SMV-vækstplan

Projektet løber april 2018 til april 2021 og støttes af EU’s Regionalfond med 7,3 mio. kr. 

Målet er at styrke små- og mellemstore virksomheders vækstpotentiale gennem digitalisering, automatisering og innovationsevne med fokus på fødevarebranchen, bygge- og anlægsbranchen, transport- og logistikbranchen samt brancher inden for bio- og cirkulærøkonomi.

Regionalfondsprojektet har Zealand, Sjællands Erhvervsakademi i Køge, som operatør i et partnerskab med Dansk Byggeri, Fonden LO Skolen, Transportens Innovationsnetværk, SMVdanmark og Erhvervshus Sjælland.

Ud af 150 regionale virksomheder rekrutteres 60 vækstparate, teknologiparate og motiverede virksomheder, som gennemgår et individuelt og tilpasset vækstforløb med rådgivning og sparring. Efterfølgende udarbejdes en vækstplan. Målgruppen er primært virksomhedsledere og medarbejdere med udviklingsansvar i virksomheder med en betydelig vækst- og teknologiparathed.

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

FAKTA Om Digitale Veje til Vækst – SMV-kompetence

Projektet løber fra maj 2018 til august 2022 og støttes af EU’s Socialfond med 10,1 mio. kr.

Målet er at styrke små og mellemstore virksomheders vækstpotentiale gennem digitalisering, automatisering og innovationsevne.  Forventningen er, at 370 medarbejdere fra 90 virksomheder inddrages i projektet, og at 90 pct. (333) af dem opnår et kompetenceløft og højere omstillingsparathed, som styrker virksomhedernes produktivitet og innovationsevne.

Socialfondsprojektet har Zealand, Sjællands Erhvervsakademi i Køge, som operatør i et partnerskab med Dansk Byggeri, Fonden LO-Skolen, Erhvervshus Sjælland, SMVdanmark, Transportens Innovationsnetværk, Danmarks Tekniske Universitet, Køge Handelsskole, EUC Sjælland, Roskilde Universitet, ZBC - Zealand Business College, Roskilde Tekniske Skole samt CELF på Lolland Falster

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

FAKTA Om EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.