Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
14.01.2015

Klyngeprojekt har givet den maritime sektor kompetenceløft

Danmarks maritime sektor er stor og stærk - og det skal den blive ved med at være. Det har været udgangspunktet for projekt Danmarks Maritime Klynge (DKMK), som har udviklet målrettet, maritim uddannelse, opkvalificering og innovationssamarbejde for virksomheder, studerende og ansatte i sektoren.

DKMK, som er finansieret med millioner fra EU’s Socialfond og Region Hovedstaden, har de sidste 3 år udviklet 33 nye uddannelsesforløb for studerende og 53 efteruddannelsesforløb til ansatte i sektoren. Derudover har over 100 små og mellemstore virksomheder gjort brug af projektets tilbud om at indgå samarbejder med studerende eller nyuddannede kandidater.

Danmark har en velfunderet maritim sektor, men sammenlignet med andre brancher, har der været et mismatch mellem de muligheder, der har været for uddannelse og opkvalificering og så efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft. Det er det, vi har arbejdet målrettet på at forbedre. Både gennem nye uddannelsestilbud og ved styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne, forklarer projektleder Henriette Dybkær, DKMK.

De konkrete fag, kurser og innovationsprojekter er udviklet i et partnerskab mellem uddannelsesinstitutioner, brancheforeninger og virksomheder med fingeren på pulsen. Det har kunnet mærkes hos både studerende og professionelle.

Mere attraktivt for studerende

En af dem der har nydt godt af projektets indsats er Bilal Houji. Han læser til maskinmester på Københavns Maskinmesterskole og har deltaget i valgfagene maritime elective og offshore, der er udviklet i projektet.

Det er nogle af de bedste fag, jeg har haft på maskinmesterskolen, blandt andet fordi de giver et realistisk billede af, hvad det ville sige at skulle ud at sejle som maskinmester. Vi får et kæmpe ansvar fra dag et. Derfor er det en stor fordel, at valgfagene er målrettet præcist på de udfordringer, der er forbundet være maskinmester, hvor det er afgørende at have forståelse for en lang række fagområder og kende lovgivningen.

Valgfagene har også gjort, at mange af mine medstuderende har fået øjnene op for de jobmuligheder, der er inden for det maritime, hvor mulighederne er enorme, fortæller Bilal Houji.

En endnu ikke offentliggjort evaluering af projektet viser, at Bilals oplevelse går igen hos andre studerende, der har deltaget i uddannelsesforløb, som er etableret i projektet. 82 % af de studerende er enten meget tilfredse eller tilfredse med uddannelsesforløbene.

Professionelle profiterer

Vurderingen går igen hos Mette Rosenby. Hun er til daglig kontrakt- og administrationschef i Bureau Veritas Marine Division. Som opfølgning på en blå MBA har hun har deltaget i en seminarrække arrangeret af CBS Executive og DKMK.

Det gode ved seminarerne er, at de meget solide rent fagligt, og der bliver virkeligt gået i dybden med problemstillingerne. Det har givet mig en langt bedre indsigt i, hvilke forhold de forskellige dele af branchen er underlagt, og det vil jeg helt klart kunne bruge fremadrettet i mit job, forklarer Mette Rosenby.

Netværksmuligheder har været en anden styrke ved at deltage i seminarerne.

Mulighederne for at netværke har været unikke. I marinedivisionen i Bureau Veritas er vi med hele vejen i skibets levetid, fra design- og bygningsfasen, til driften og den endelige skrotning. Derfor har vi rigtigt mange samarbejdspartnere, og dem har jeg fået en masse dybdegående viden om og mange nye kontakter, som jeg kan trække på efterfølgende, fortæller Mette Rosenby.

Rammer behovet

Danske Maritime, som er brancheforening for danske leverandører af maritimt udstyr og skibe, har været en vigtig partner i projektet. Ifølge adm. direktør Jenny N. Braat, har det været indsatsen værd:

For os har det været vigtig at få kortlagt kompetencebehovet i vores medlemsvirksomheder. Både nu og i fremtiden. På den måde har vi bidraget til, at projektet har haft optimale betingelser for at udvikle de tilbud, der skal til, hvis virksomhederne skal klare sig i den internationale konkurrence. Det synes, jeg er lykkedes, så vi i dag har bedre tilbud til både studerende og nuværende medarbejdere i vores virksomheder. Men vi skal fortsat arbejde for både at få flere unge ind på de relevante maritime uddannelser og at øge kvaliteten af uddannelserne.

Et andet fokusområde har været at udvikle udstyrsproducenternes innovationsevne og mulighed for internationalisering.

Den maritime sektor beskæftiger godt 100.000 mennesker i Danmark og står for ca. en fjerdedel af Danmarks eksport, så det er helt afgørende, at vi udvikler os, så vi kan fastholde vores konkurrenceevne. Set i det lys er det positivt, at vi blandt andet har fået gang i de små og mellemstore virksomheders brug af højtuddannede, og at vi har fået etableret en række nye innovationssamarbejder i branchen, forklarer Jenny N. Braat.

Uddannelsestilbud består

Danmarks Maritime Klynge slutter som projekt ved udgangen af 2014, men en lang række af de aktiviteter og uddannelsestilbud, der er blevet udviklet i projektet, lever videre hos projektpartnerne.

Vi kan se, at mange af de uddannelsestilbud, som vi har fået sat i søen er meget efterspurgte, og at interessen løbende er blevet større og større. Det betyder også, at det er attraktivt for uddannelsesinstitutioner at fortsætte med at udbyde fag, som er målrettet det maritime område – og at der på blandt andet Københavns Universitet - Jura, Maritime DTU og CBS Maritime har udviklet sig et bæredygtigt maritimt uddannelsesmiljø, som vil komme både studerende og virksomheder til gavn fremadrettet, forklarer Henriette Dybkær

Vil have håndværkerne med

Parterne bag projektet er ikke færdige med at arbejde for godt samarbejde og veluddannet arbejdskraft til den maritime sektor. Derfor er de gået sammen om en ny projektansøgning til Vækstforum Hovedstaden og EU’s Socialfond – til projektet Fremtidens Maritime Håndværker.

Der er ingen tvivl om, at vi vil se en stigende efterspørgsel efter især elektrikere, industriteknikere, smede og andre faggrupper, der uddannes på erhvervsskolerne. Derfor vil vi gerne være med til at løfte de erhvervsuddannelser, der retter sig særligt mod den maritime sektor, fordi de faggrupper er afgørende for den maritime sektors fortsatte vækst og udvikling, slutter Henriette Dybkær.

Find evalueringen af projektet og læs mere om Danmarks Maritime Klynge her

 

Fakta

Resultater

33 uddannelsesforløb for studerende

53 uddannelsesforløb for ansatte i sektoren.

Over 100 små og mellemstore virksomheder har etableret samarbejde med studerende er nyuddannede

11 nye projektkonsortier, der udvikler innovative projektidéer

Finansiering

Danmarks Maritime Klynge har haft et budget på ca. 27 mio. kr. og er finansieret af:

EU’s Socialfond med ca. 13.4 mio. kr.

Vækstforum Hovedstaden: 5,4 mio. kr.

De deltagende partnere og virksomheder.

Projektets partnere

Copenhagen Business School (CBS), Maritime
CBS Executive
Danske Maritime
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Transport
Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) (Leadpartner)
FORCE Technology
Maskinmesterskolen København
Århus Maskinmesterskole
Københavns Universitet
Det Juridiske Fakultet
Svendborg International Maritime Academy (SIMAC)