Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.04.2016

Kan I styrke e-handel og digitalisering i små og mellemstore virksomheder?

Vil I gennemføre vækstrettede kompetenceudviklingsforløb i e-handel og digitalisering som en landsdækkende indsats for ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder? Så kan I nu ansøge om EU-medfinansiering på op til 10 mio. kr. fra EU's Socialfond via den nationale pulje af strukturfondsmidler. Som operatør er man ansvarlig for at gennemføre aktiviteter i minimum 150 virksomheder for at styrke den digitale omstilling i virksomhederne.

Danmark har et rigtig godt digitalt udgangspunkt. Den digitale infrastruktur er veludbygget, og udbredelsen af IT er høj både i den offentlige sektor og hos befolkningen. Men mange små og mellemstore virksomheder halter fortsat bagefter, hvad angår digitalisering, e-handel og anvendelse af IT.

En af barriererne er manglen på kompetencer både blandt ledelse og medarbejdere. Nyere undersøgelser peger på, at mangel på medarbejdere med de rette kompetencer kan hæmme væksten og medføre lavere produktivitet i virksomhederne. Det gælder både mangel på kompetencer til IT-forretningsudviklingen, helt basale IT-brugerkompetencer og et ’digitalt mindset’ i virksomheden.

Samtidig går den digitale udvikling i dag så hurtigt, at den interne kompetenceudvikling i virksomhederne er mindst lige så væsentlig som medarbejdernes formelle uddannelse.

Derfor lanceres nu et nyt tema under den nationale pulje af strukturfondsmidler, som skal styrke e-handel og digitalisering i små og mellemstore virksomheder netop via vækstrettede kompetenceudviklingsforløb.

Programmet - kort fortalt

Som operatør er man ansvarlig for en landsdækkende indsats, der understøtter virksomhedernes omstilling og udnyttelse af nye digitale muligheder. Det skal ske via vækstrettet kompetenceudvikling inden for eksempelvis følgende områder:

  • E-handel og online tilstedeværelse
  • Øget eksport via e-handel
  • Anvendelse af data i forretningsudviklingen og afsætning
  • Digitalisering af fx lager- og økonomistyringsfunktioner, herunder integration og automatiseret informationsudveksling mellem systemer.

Inden for alle områder vil det være relevant at styrke virksomhedernes viden om IT-sikkerheds- og privacy-løsninger, herunder privacy by design.

Indsatsen kan bl.a. tage afsæt i de erfaringer, Erhvervsstyrelsen og en række erhvervs- og brancheorganisationer inden for hhv. detail-, engros- og e-handel og på transportområdet har gjort sig i regi af ”Gå digital”-initiativet.

Mulige aktiviteter i en indsats kan derfor være:

  • Kompetenceudvikling af medarbejdere i samarbejde med andre virksomheder inden for områder, som fremmer en digital omstilling, og som samtidig styrker virksomhedens vækstpotentiale, herunder fx kompetenceudvikling af medarbejdere, så de kan anvende nyanskaffet IT (Udgifterne til nyt IT-udstyr kan ikke støttes.).
  • Afdækning af medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov i relation til en digital understøttelse af virksomhedens vækststrategi. For at være støtteberettiget skal afdækningen efterfølges af et kompetenceudviklingsforløb rettet mod de behov, der er afdækket.
  • Målrettede rådgivningsforløb med fokus på digitalisering og/eller e-handel for små og mellemstore virksomheder med henblik på at realisere virksomhedernes vækstpotentiale.
  • Styrkelse af digitale ledelseskompetencer i små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner, fx via netværk, med deltagelse af digitale frontløbere eller i form af mentorordninger, der kan understøtte virksomhedernes digitale omstilling.
  • Netværk for virksomhedsledere og ansatte inden for temaer om digitalisering, som bidrager til at skabe og understøtte vækst i de deltagende virksomheder gennem fælles erfaringsopbygning med løbende sparring fra eksterne aktører. Netværksforløbene bør tage udgangspunkt i overordnede emner, som er relevante for flere virksomheder at arbejde med.

Vil du vide mere?

Erhvervsstyrelsen holder informationsmøde om den kommende landsdækkende indsats for at styrke digitalisering og e-handel i små og mellemstore virksomheder onsdag den 27. april kl. 13.00 – 14.30.
Få yderligere detaljer om informationsmødet (pdf).

Ansøgningsmateriale og praktisk information

Læs den uddybende temabeskrivelse (pdf) i ansøgningsmaterialet.

Hvem kan søge?

Fx uddannelsesaktører, arbejdsmarkedets parter eller organisationer og rådgivere, innovations- og erhvervsfremmeaktører.

Ansøgning

Fristen for indsendelse af ansøgninger til Erhvervsstyrelsen er mandag den 13. juni 2016.
Endelig afgørelse om kontrakt om EU-medfinansiering eller afslag forventes tidligst sensommeren 2016.

Finansiering af programmet

Der kan søges om EU-medfinansiering på op mod 10 mio. kr. fra den nationale pulje af strukturfondsmidler. En ansøgning skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets indsats om ’Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne’ (prioritetsakse 1, investeringsprioritet 2 c.)