Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
27.11.2014

Kan du få produktions- virksomheder i vækst?

Vil du gennemføre et nyt vækstprogram for op til 1.000 små og mellemstore produktionsvirksomheder? Så kan du nu søge EU-medfinansiering til at gennemføre "Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder", som Erhvervsstyrelsen etablerer i samarbejde med de regionale vækstfora. Vækstprogrammet skal have særligt fokus på at fremme avanceret produktion i de deltagende virksomheder.

Produktion er en stærk drivkraft for vækst og velstand. Mere end en tredjedel af Danmarks samlede produktivitetsvækst kommer fra produktionserhvervene. Samtidig er der mange arbejdspladser knyttet til produktionsaktivitet. Mange af disse jobs er placeret uden for de større byer. Produktionsvirksomheder står for 40 pct. af dansk eksport og halvdelen af erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling. Derfor er nye jobs, som skabes inden for avanceret produktion attraktive, særligt fordi de har et højt løn- og kompetenceniveau.

Vækstprogrammet - kort fortalt

Som operatør skal man i første omgang fastlægge målgruppen for programmet til ca. 3.000 produktionsvirksomheder og herefter aktivt rekruttere 1.000 af virksomhederne. Virksomhederne skal tilbydes en skræddersyet gennemgang af virksomhedens vækstpotentialer og udfordringer - et såkaldt væksttjek. Væksttjekket skal være gratis for virksomhederne og munde ud i en handlingsplan med konkrete tiltag, som virksomheden kan sætte fokus på som led i en udviklings- og vækststrategi. Det kan fx være inden for automatisering, digitalisering, ressourceeffektivisering, ledelse, IPR, standardisering e.l.

500 af de virksomheder som gennemfører væksttjekket, skal efterfølgende gennemføre et vækstløft. Her gives over en periode konkret rådgivning til, hvordan virksomheden realiserer det vækstpotentiale som er identificeret i væksttjekket. Virksomhederne skal som udgangspunkt selv medfinansiere 50 pct. af udgiften til vækstløftet.

Uddybende ansøgningsmateriale og information

 

Hvem kan søge?

Vækstprogrammets operatør vil fx kunne være et konsortium af erhvervsfremmeorganisationer samt offentlige og private aktører, der dog ikke må have en kommerciel fordel ved at deltage i projektet.

Ansøgning:

Fristen for indsendelse af ansøgninger til Erhvervsstyrelsen er onsdag den 4. marts 2015.

Endelig afgørelse om kontrakt om EU-medfinansiering eller afslag forventes tidligst medio 2015.

Finansiering af vækstprogrammet:

Vækstprogrammet finansieres med 29,5 mio. kr. fra den nationale pulje af strukturfondsmidler og 15 mio. kr. fra de regionale vækstfora. Den resterende medfinansiering kan komme fra fx operatøren, de deltagende virksomheder eller andre aktører.