Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
14.10.2020

Justerede strukturfondsprogrammer for 2014-2020

EU-Kommissionen har godkendt en række tekniske justeringer af de danske strukturfondsprogrammer på anmodning fra Erhvervsstyrelsen. Læs om de væsentligste ændringer i de to programmer. 

Strukturfondsprogrammerne for 2014-2020 er blevet ændret. 

Herunder fremhæves en række af de væsentligste ændringer i de to programmer.

Regionalfondsprogrammet

Prioritetsakse 2: Flere vækstvirksomheder

  • Indsatsen er udvidet, så den ikke alene omfatter virksomheder med vækstpotentiale, men også virksomheder med omstillingspotentiale. I praksis betyder det, at virksomheder, som kan styrke deres forretningsgrundlag væsentligt gennem omstilling og konsolidering, fremover også kan støttes med regionalfondsindsatsen.

Ny aktivitet i programmet

  • Programmet er udvidet, så rådgivning om implementering af vækst- og/eller omstillingsplanen nu også er omfattet. 

Prioritetsakse 3: Energi- og ressourceeffektive SMV'er

  • Mulighederne for 1:1-samarbejder med store virksomheder er udvidet. Det betyder, at et netværk skal omfatte mindst to virksomheder, og at mindst halvdelen af virksomhederne i netværket skal være SMV’er. Store virksomheder er fortsat ikke i målgruppen for regionalfondsindsatsen.

Ny aktivitet i programmet

  • Programmet er udvidet, så rådgivning om implementering nu også er omfattet.

Socialfondsprogrammet

Prioritetsakse 1C: Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne

  • Det er ikke længere et krav, at virksomheder skal have en vækststrategi for at kunne deltage. Ligeledes er der ikke længere krav om antallet af deltagere pr. virksomhed.

Prioritetsakse 3B: Indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder

  • Både indslusningsforløb og fastholdelsesaktiviteter er nu omfattet af programmet.
  • Programmet er udvidet, så både socialøkonomiske virksomheder, der er registreret eller arbejder mod at blive registreret som socialøkonomisk virksomhed, samt virksomheder, der ikke er registreret som socialøkonomiske virksomheder, kan støttes under indsatsen. De skal dog arbejde ud fra et almennyttigt formål og med både en økonomisk og en social bundlinje for at være omfattet.