Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Jobskabelsesanalyse

Den største vækstudfordring i Danmark er at øge produktivitetsvæksten. Der er imidlertid også en udfordring i at få skabt nye job i den private sektor. I løbet af den internationale økonomiske krise har Danmark mistet ca. 180.000 private arbejdspladser. Især antallet af industriarbejdspladser er reduceret kraftigt, fra ca. 400.000 i 4. kvartal 2008 til 330.000 i 1. kvartal 2011.

Analysen fokuserer på, hvordan jobskabelsen og jobnedlæggelsen forløb i den private sektor i de danske regioner og kommuner i perioden 1980-2007, dvs. frem til finanskrisen. Denne lange tidsperiode indeholder to hele konjunkturnedgange og efterfølgende opsving.

Analysen af den regionale private jobskabelse er foretaget af Niels Westergård-Nielsen og Rikke Ibsen, Center for Corporate Performance, Aarhus Universitet. Den er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen.