Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
31.01.2014

Iværksættere med X-factor skal give syddanske job

Der skal satses benhårdt på iværksættere med det største potentiale. Det er essensen af et nyt syddansk iværksætterprogram, som vil sortere mindre gode iværksættere hurtigst muligt fra, og i stedet bruge resurserne på dem, som har det største potentiale. Målet er i første omgang at skabe 15 nye vækstvirksomheder.

PRO-programmet, som iværksætterprogrammet er døbt, er nyskabende ved sit kompromisløse fokus på jobskabelse og ved konsekvent at fravælge iværksættere, som ikke har eller mister potentialet til at skabe job.

Direktør i Lean Energy Cluster, Preben Birr-Pedersen:

Vi vil gøre op med tankegangen om, at mere støtte og flere resurser til iværksættere pr. definition skaber flere job. Det nytter ikke noget, at vi støtter udsigtsløse eller mindre lovende iværksætterprojekter. Hvis vi vil skabe vækst og job, skal indsatsen fokuseres på dem, som kan og vil - også selvom det betyder, at nogle potentielle iværksættere bliver sorteret fra.

30 nye job – og flere på sigt
Parterne bag projektet forventer i første omgang at skabe 30 job til iværksættere, mens det på længere sigt forventes, at 5 af de deltagende iværksættere vokser til virksomheder med over 15 ansatte.

Vi forventer, at den målrettede tilgang vil skabe flere job - og så skal vi naturligvis lære af processen undervejs, så vi kan blive endnu bedre til at hjælpe iværksættere med potentiale til at etablere sig som vækstvirksomheder, forklarer Preben Birr-Pedersen.

Målgruppen for projektet er potentielle iværksættere som fx studerende eller højtuddannede forskere, mens det er forhåbningen, at også andre erhvervsfremmeaktører kan få gavn af de metoder og den viden, der bliver udviklet i projektet.

Potentialet afgør investeringen
Programmet sigter mod at få det maksimale udbytte ud af de investeringer og støttekroner som gives til udvikling af nye vækstiværksættere. Deltagernes potentiale bliver screenet fra start og løbende gennem forløbet, for at sikre at projekterne hele tiden udvikler sig, som de skal.

Direktør, IDEA Entrepreneurship Centre, Ivan Tyrsted:

For at få mest muligt ud af indsatsen, er det afgørende at få hurtige svar på, om projektet giver mening, om produktet er salgbart, og om iværksætterteamet rent faktisk er i stand til at løfte opgaven. Det gør vi fx ved tidligt i forløbet at inddrage potentielle kunder i vurderingen af den enkelte iværksætters potentiale.

Udover kommende kunder skal et panel af erfarne branchefolk og specialister også være med til den løbende screening af iværksætternes potentiale, så forretningsmodellens holdbarhed sikres, inden der investeres i decideret produktudvikling. Samtidigt vil panelet være med til at vurdere, om det enkelte iværksætterprojekt er på rette vej, eller om det skal udgå af forløbet.

Pro-grammet sparkes i gang med et brag!
Pro-programmet startede op for interesserede syddanske iværksætterspirer den 5. februar 2014 kl. 13.30-18.00 i Forskerparken 10, 5230 Odense M, hvor man blandt andre kunne møde lakridsguruen Johan Bülow, Sebastian Dorset og folkene bag programmet. Se tv2fyns reportage fra dagen.

Faglige fakta om PRO-programmet
Programmet arbejder med 4 faser:

  • Idé- og forretningsudvikling. Udvikling af idé, koncept og forretningsmodel og sammensætning af team.
  • Mød virkeligheden. Afprøvning af koncept og forretningsmodel på virkeligheden før egentlig produktudvikling.
  • Lær at sælge. Afprøvning af salgbarhed og leveringsevne inden en egentlig lancering.
  • Skalering. Forberedelse af organisationen på skalering af produktion og salg, når det er bevist, at produktet er salgbart.

Iværksætterne vil i takt med, at de kommer igennem faserne få adgang til mere specialiseret bistand og rådgivning inden for fx forretningsudvikling, salg, investering og internationalisering. Arbejdsformen i projektet vil være camps, workshops og kurser.

Lean Energy Cluster og IDEA Entrepreneurship Centre v. Syddansk Universitet står bag projektet, som får ca. 2,5 mio. kr. i støtte fra EU's Socialfond, efter indstilling fra Syddansk Vækstforum. Projektet medfinansieres af Region Syddanmark.

Kontakt:
Lean Energy Cluster, Direktør Preben Birr-Pedersen, tlf. 31 44 29 15
IDEA Entrepreneurship Centre v. Syddansk Universitet, Direktør Ivan Tyrsted, tlf. 6011 1393
Erhvervsstyrelsen, kommunikationsmedarbejder Martin Kastoft Nielsen, tlf. 3529 1789

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden
Danmark har i perioden 2007-2013 modtaget 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Erhvervsstyrelsen administrerer Socialfonden og arbejder for, at midlerne bliver anvendt til at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi - for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 har der under socialfondsprogrammet været 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om:
EU's Socialfond på www.regionalt.dk