Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
09.09.2019

Invitation: Tre tematiske workshops for operatører

I oktober-november 2019 holder vi workshops for operatører inden for temaerne uddannelse, innovationssamarbejder og iværksætteri. 

Vi har netop sendt invitationer til workshops til operatører på projekter inden for temaerne uddannelse, innovationssamarbejder og iværksætteri. 

De tre tematiske workshops afvikles i oktober-november forskellige steder i Danmark:

  • Uddannelse (Socialfondens akse 4): 29. oktober 2019 i Roskilde
  • Innovationssamarbejder (Regionalfondens akse 1a): 5. november 2019 i Horsens
  • Iværksætteri (Socialfondens akse 1a og 1b): 6. november 2019 i Odense

På de tre workshops vil COWI præsentere sine observationer, og der vil være mulighed for at netværke med andre operatører. Endelig vil det blive muligt at komme med inputs til den kommende strukturfondsperiode, der løber fra 2021-2027.

Deltagelse er gratis.