Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
01.10.2015

Investering fra Erhvervsstyrelsen skal styrke produktionsvirksomheder

100 små og mellemstore produktionsvirksomheder skal have øget konkurrenceevnen gennem mere ressourceeffektiv produktion. Det er målet med Compress - et nyt, nationalt initiativ - som skal kompetenceudvikle virksomhedernes medarbejdere, så de kan udnytte ressourcer og råvarer bedre.

Et bredt partnerskab af erhvervsskoler og erhvervsakademier skal gennemføre projektet med 15 mio. kr. fra EU’s Socialfond.

Råvarer og udgifter til fx vand og strøm udgør en stor del af de små og mellemstore produktionsvirksomheders samlede omkostninger - typisk op mod 50 pct. - mens lønudgifterne ofte er langt mindre. Derfor ligger der et stort potentiale i at forbedre virksomhedernes ressourceeffektivitet gennem kompetenceudvikling og inddragelse af medarbejderne.  Et potentiale, som Compress skal være med til at realisere.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Anders Hoffmann:

Selv små investeringer i resurseeffektivitet kan betale sig hurtigt tilbage i form af forbedret konkurrenceevne i virksomhederne. Det skal danske virksomheder blive bedre til at udnytte. Med investeringen fra EU’s Socialfond giver vi virksomhederne en unik mulighed for at få optimeret deres produktion og reduceret omkostningerne, så det kan ses på bundlinjen.

Tietgen i Odense er lead partner i Compress, som er blevet valgt som det bedste projekt i en åben ansøgningsrunde.

Forstander for Tietgen KompetenceCenter Mette Greisen:

Vi er stolte af, at vores projektforslag er blevet udvalgt, og vi glæder os til at komme i gang med at gøre en forskel for virksomhederne og deres medarbejdere.

Skræddersyet grøn innovation

De deltagende produktionsvirksomheder bliver rekrutteret på tværs af landet og brancher. Derfor vil det konkrete indhold i projektet blive tilpasset virkeligheden i den enkelte virksomhed.

Mette Greisen:

Ingen virksomheder er ens, og derfor tager vi udgangspunkt i den enkelte virksomheds konkrete potentiale. For nogle vil det være relevant at forenkle eller automatisere arbejdsprocesser, mens der for andre vil være fokus på at genanvende eller minimere spildprodukter. Vi vil også hjælpe virksomhederne med at udnytte potentialet i øget digitalisering.

Centralt for alle projekter bliver dog, at en betydelig del af virksomhedens ansatte skal være med i projekterne, så både medarbejdere og ledelse involveres og tager ejerskab for, at der opnås et godt resultat.

Vi ved fra tidligere projekter, at hele virksomheden skal trække i samme retning, hvis det fulde potentiale skal realiseres. Derfor skal hele virksomheden være med ombord, så al den viden, der ligger hos både medarbejdere og ledelse kan omsættes til øget produktivitet og bæredygtig innovation, forklarer Mette Greisen

Kontakt

Find mere information på projektets hjemmeside: www.compress.nu eller kontakt uddannelses-chef Kim Larsen, Tietgen KompetenceCenter kila@tietgen.dk mobil 20 70 26 75 eller national projektleder Stig Sirich Andersen stia@tietgen.dk mobil 51 37 92 85

Erhvervsstyrelsen, Regional udvikling, de@erst.dk, tlf. 35 29 17 00.

Fakta om Compress

Projektet har fokus på følgende områder:

  • Effektivisering af arbejdsprocesser (forenkling, omlægning, digitalisering, automation mv.)
  • Reduktion af spild og kassation, herunder automatisering af ”fejltunge” funktioner
  • Reduktion af produktkompleksitet, herunder udfasning af skadelige og uønskede råstoffer og halvfabrikata (miljø- og bæredygtighed)
  • Besparelse på energi og hjælpestoffer (vand mv.)
  • Reduktion af lagerføring af råstoffer, halvfabrikata og produkter herunder afledt spild
  • Øget genanvendelse og anvendelse af delvise spildprodukter som råstof i anden produktion (grøn, cirkulær økonomi)
  • Udskiftning af råstoffer og halvfabrikata med bedre alternativer
  • Øget produktivitet baseret på forandringsledelse, medarbejderdrevet innovation og co-creation

Bag Compress står: Tietgen (lead partner), Køge Handelsskole, Aarhus Tech, Mercantec og Erhvervsakademi Lillebælt

Projektet løber indtil udgangen af 2018

Budget: 30 mio. kr. heraf 15 mio. kr. fra EU’s Socialfond. De resterende midler kommer fra de deltagende virksomheder.

Fakta om EU’s strukturfonde

EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
Partnerskabets investeringer sker med afsæt i regionernes styrkepositioner og i innovation, grøn omstilling, uddannelse og iværksætteri.

Bliv klogere på, hvordan vi gør en forskel for Danmark